חזרה אל אסופת המדריכים להתחלה קלה

מדריך זה יסקור את האופן בו ניתן לגשת להתקני איכסון מידע שליפים וקבועים לצורך קריאה וכתיבה.

המעונינים לתרום למדריך זה יכולים להעזר במדריך לעיגון ביוניקס

מבוא

בלינוקס (כמו בכל המערכות דמויות ה-UNIX) הגישה אל התקנים פיזיים (כרטיסי קול, כרטיסי מסך, כרטיסי רשת… והתקני איכסון מידע) מתבצעת כמו גישה אל קובץ או ספריה רגילים. התקני האיכסון ימצאו לכן בעץ הקבצים הרגיל וניתן יהיה ליצור בהם מחיצות, תקיות וקבצים. גלעין הלינוקס מכיל את התקני ההנע הדרושים להפעלת מרבית סוגי התקני איכסון המידע ומערכות מתקדמות לזיהוי חומרה המשולבות בגלעין מערכת הלינוקס יזהו במקרים רבים את ההתקנים ללא כל התערבות מצידנו אך במקרים שונים עלינו להודיע למחשב כי ההתקן נמצא במקומו ולתת למחשב מידע בסיסי הדרוש להפעלת ההתקן. הגדרת התקני איכסון המידע כדי שמערכת הלינוקס תאפשר גישה אליהם נקראת נקראת עיגון וכאמור לעיל העיגון יכול להתבצע באופן אוטומטי או על ידי התערבות מצד המשתמש.

עיגון כללי

מטעמי אבטחה במרבית המערכות רק מנהל המערכת רשאי לעגן ולנתק התקני איכסון מידע ופקודת העיגון נראית באופן כללי בצורה הבאה

mount [options] device target
 • mount היא פקודת העיגון
 • [options] הן אפשרויות שונות אותן ניתן להגדיר לציון סוג מערכת הקבצים, ההרשאות לשימוש במערכת הקבצים ועוד.
 • device הוא מיקום ההתקן במערכת הקבצים. במערכות דמויות UNIX ימצאו ההתקנים תחת ספרית dev/.
 • target היא ספריה במערכת הקבצים שדרכה תתבצע הגישה אל המידע שבהתקן. במערכות רבות נהוג למקם את הספריות דרכן מתבצעת הגישה אל המידע שבהתקנים תחת הספריה mnt/ או media/.

מספר דוגמאות לעיגונים והודעות שגיאה שכיחות -
לעיגון המחיצה hda1 מסוג fat/ext2/etx3… לנקודת העיגון media/tempdir/

mount /dev/hda1 /media/tempdir

אם התקבלה ההודעה meida/tempdir no such file or directory/ כנראה שלא יצרת את נקודת העיגון ועליך להריץ את הפקודה mkdir /meida/tempdir
אם התקבלה ההודעה unknown filesystem אז סוג המחיצה אינו בין אלו המזוהים אוטומטית על ידי פקודת ה-mount ויש לציין את סוג המחיצה באופן מפורש כמו בדוגמה הבאה.
לעיגון המחיצה sda2 מסוג ntfs עם הרשאות קריאה וכתיבה לנקודת העיגון mdeia/tempdir/

 mount -t ntfs -o umask=000 /dev/sda2 /meida/tempdir

התקנים שפקודה לעיגונם נמצאת בקובץ etc/fstab/ ניתן לעגן פשוט על ידי פקודת עיגון הפונה אל ההתקן או אל יעד העיגון באחת משתי הצורות הבאות

mount device_path # replace device_path with the propper device path eg. /dev/hda1
mount mount_point # replace mount_point with the propper mountpoint eg. /mnt/win_c

כוננים קשיחים

הכוננים הקשיחים הנפוצים ביותר כיום הם בעלי מנשק IDE וההתקנים דרכם ניתן לתקשר איתם נמצאים תחת ספרית ה- dev/. שמות הכוננים במערכות מבוססות לינוקס יהיו בתצורת hdX1), כש-X היא אות לועזית, כמתואר להלן -

 • hda - עבור כונן שהוא primary master
 • hdb - עבור כונן שהוא primary slave
 • hdc - עבור כונן שהוא secondary master
 • hdd - עבור כונן שהוא secondary slave

את מקומם של כוננים עם מנשק IDE הולכים ותופסים היום כוננים עם מנשק S-ATA המהיר יותר כוננים אלה יכונו sdX כש-X מקבל את הערכים שהוזכרו לעיל.
בכל כונן יכולה להיות מחיצה אחת או יותר והמחיצות יצוינו על ידי מספר, כך לדוגמה המחיצה הראשונה בכונן ה-primary maser תכונה hda1.
מחיצות ראשוניות מקבלות מספרים בטווח 1-4 ומחיצות לוגיות מקבלות מספרים החל מ-5

כונני תקליטונים

כדי לכתוב ולקרוא מתקליטון בלינוקס-

 1. פתחו מסוף ואם הספריה דרכה ברצונכם לגשת אל התקליטון עדיין לא קיימת צרו אותה על ידי הפקודה mkdir כמו לדוגמה
  mkdir /mnt/floppy
 2. כונני התקליטורים נקראים בלינוקס fdX כש-X הוא מספר כלשהו והם נמצאים כמו התקני חומרה אחרים תחת הספריה dev/. אם יש לכם כונן תקליטונים יחיד מרבית הסיכויים כי הוא יקרא fd0.
 3. את פקודת העיגון יש לבצע כאשר התקליטון נמצא בכונן התקליטונים (זכרו כי המידע מאוכסן בתקליטון ולא בכונן התקליטונים)
 4. פקודת העיגון של כונן התליטונים fd0 אל הספריה שיצרנו בסעיף הראשון תהיה פשוט
   mount /dev/fd0 /mnt/floppy
 5. זהו, אתם יכולים כעת לקרוא ולכתוב אל התקליטון שבכונן.
 6. כאשר סיימתם את העבודה עם התקליטון ובטרם הוצאתם אותו מהכונן נתקו את העיגון על ידי
  umount /mnt/floppy
 7. אם לא התקבלה כל הודעה מיוחדת ניתן להוציא כעת את התקליטון בבטחה.

כונני תקליטורים

מרבית כונני התקליטורים בהיותם מחוברים דרך מנשק IDE יקבלו כינויים כמוסבר בפרק אודות כוננים קשיחים בעלי חיבור במנשק זה פרט להבדל שאין צורך לציין בהם מספר מחיצה.

התקני זכרון USB

התקני זכרון בחיבור USB יקבלו את השם sdX כשבמקום X יש לשים אות לועזית כלשהי. כדי לדעת כיצד בדיוק זוהה ההתקן על ידי גלעין המערכת יש לעיין בפלט הפקודה

dmesg

אחרי חיבור ההתקן.
המחיצות על התקן ה-USB יצוינו על ידי מיספר. לדוגמה המחיצה הראשונה על התקן המזוהה כ-sda תקרא sda1

1) במערכות FreeBSD לדוגמה יהיו השמות בתצורת wdN כש-N הוא מספר החל מ-0 המקביל ל-hda בלינוקס וכן הלאה
מדריכים/גישה_להתקני_איכסון_מידע.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0