תוכן עניינים

כבלים

כל ההפצות (שימוש בתסריט)
 1. ודאו כי מילאתם את הנחיות שלבים 10 ו-11 בהגדרת החיבור בעזרת התסריט.
 2. העתיקו את הקובץ cstart לתיקיה etc/init.d/ על ידי הפקודה הבאה מהמסוף כמשתמש-על
cp /home/your_username/012linux/cstart /etc/init.d

ובצעו אחת מהשתיים -

 • עירכו את הקובץ rc.local (במנדריבה קובץ זה נמצא ב- etc/rc.local/) והוסיפו לו את השורה
  etc/init.d/cstart/
 • צרו קישור סימבולי לרמת הריצה הרצויה באופן הבא (דוגמה זו מתאימה למנדריבה, יתכנו שינויים בהפצות אחרות)
  ln -s /etc/init.d/cstart /etc/rc5.d/S90cstart

ADSL

סוזה - adsl
 1. יש לפתוח את מרכז הבקרה (YaST) על ידי לחיצת Atl + F2 הכתיבת kdesu yast2 בשורת הפקודה שתפתח, הקשת Enter והזנת סיסמת מנהל המערכת כשזו תדרש.
 2. במרכז הבקרה יש לבחור בכרטיסית Network Devices

 1. יש לבחור בסוג החיבור (עבור ADSL יש לבחור ב- DSL) ולהמתין לזיהוי הרכיבים על ידי המערכת.

 1. כעת יש לבחור בהתקן שברצונך להגדיר (ההתקן איתו מתבצע החיבור לרשת)
 2. בחלון ההגדרות יש לבחור עבור Device Activation את האפשרות At Boot Time ובהמשך ולסמן את האפשרות User Controlled

מנדריבה/פידורה/CentOS/YellowDog ונגזרותיהן - adsl
 1. ראשית עליכם להבטיח כי התקן הרשת שלכם יופעל בעת האיתחול ולכן פתחו את הקובץ etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0/ בעורך טקסט כשאתם במצב של משתמש-על.
 2. ודאו כי הקובץ כולל את השורה הבאה
  ONBOOT=yes
 3. כעת פתחו את הקובץ etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ppp0/ לעריכה כשאתם עדיין במצב של משתמש-על.
 4. ודאו גם כאן כי קיימת השורה
  ONBOOT=yes
דביאן/אובונטו ונגזרותיהן - adsl

שימו לב!!! הוראות אלו לא נבדקו עדיין.

 1. פיתחו את הקובץ etc/network/interfaces/ לעריכה כשאתם במצב של משתמש-על
 2. אתרו את השורה auto lo והוסיפו בה את התקן הרשת המתחבר לאינטרנט ואת החייגן באופן הבא
   auto lo eth0
 3. ודאו כי בהמשך הקובץ נמצאות ההגדרות
  auto dsl-provider
 4. ודאו כי אחרי פקודה זו מופיעה הפקודה
  iface eth0 inet manual
 • הקובץ צריך בסיכומו של דבר להראות בערך כך
  auto lo eth0 # starts the lo and eth0 interfaces with the ifup scripts
  auto dsl-provider # starts the dsl-provider interface
  iface eth0 inet manual # no special tcp/ip configuration for the eth0 interface
  iface dsl-provider inet ppp # use ppp to configure the dsl-provider interface
  provider dsl-provider #gets information from /etc/ppp/peers/dsl-provider
  pre-up /sbin/ifconfig eth0 up

אם נתקלתם בבעיות במדריך זה נא דווחו על כך לדוא"ל

מדריכים/הגדרת_התחברות_אוטומטית.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0