הגדרת תמיכה בעברית

מדריך זה סוקר את הפעולות הבסיסיות הדרושות כדי לאפשר כתיבה, קריאה והגדרת שפת מנשק המשתמש לעברית.
אם נתקלתם בבעיה עם מדריך זה נא פנו לכתובת הדוא”ל שבתחתית העמוד.

קריאת עברית

הדבר היחיד שתדרשו לו לצורך קריאת טקסט בעברית הוא גופנים עבריים (במקרים מסוימים תדרשו גם להגדרת ה-locale בצורה תקינה). קיימים מגוון גופנים חופשיים למטרות שונות, החל מגופני מונוספייס וכלה בגופנים מעוטרים, אך כנראה שהגופנים הנפוצים ביותר בשימוש יומיומי הם הגופנים של פרויקט קולמוס אותם יצר מקסים יורש (זוכה פרס המקור בשנת 2004).

כתיבת עברית

כדי שתוכלו לכתוב עברית בצורה נוחה תדרשו ראשית כל לאפשרות להציג ולקרוא עברית ולשם כך תדרשו לגופנים כאמור בסעיף הקודם. עתה משהצטיידתם בגופנים אתם מוכנים להמשיך אל השלב הבא - הגדרת פרישת המקלדת והמעבר בין פרישות המקלדת השונות אם תרצו להשתמש במספר שפות (לדוגמה עברית ואנגלית).

מבוא קצר

מהי פרישת מקלדת? - פרישת מקלדת היא האופן בו ממופה כל מקש או צרוף מקשים במקלדת לציור תו מסוים במנשק בו אתם עובדים. פרישת מקלדת לועזית ממפה כל מקש או צירוף מקשים לציור תו לועזי או סימני עזר שונים. באופן דומה פרישת המקלדת העברית ממפה כל מקש או צירוף מקשים לציור תו עברי כלשהו או סימני עזר אחרים. על פי רוב פרישת המקלדת תכיל מספר “רמות” בינהן ניתן לעבור על ידי לחיצה על מקש האצה כל שהוא (על פי רוב מקש ה- Shift). הרמות השונות בתוך אותה פרישה מאפשרות מיפוי יותר מסימן אחד לכל מקש.

פרישות מקלדת נפוצות

קיימות לפחות שלוש פרישות מקשים עבריות -

  • רגילה/בסיסית - פרישה המכילה את האותיות העבריות ואת הספרות וברמה נוספת (המתקבלת על ידי לחיצה על מקש מסויים, על פי רוב מקש ה- Shift) האותיות הלועזיות הגדולות וסימני עזר שונים.
  • Lyx - תצורה (variant) של הפרישה הבסיסית הכוללת את האותיות העבריות ואת הספרות ברמת הבסיס וברמה הנוספת את סימני הניקוד וסימני עזר אחרים. פרישה זו אינה כוללת את האותיות הלועזיות הגדולות.
  • si1452 - פרישה זו אינה נמצאת בשימוש שכיח. פרישה זו מכילה את האותיות העבריות וברמה הנוספת היא כוללת את סימני הניקוד ואת האותיות הלועזיות הגדולות. מפרישה זו נעדרים סימנים שונים כמו סוגריים, סימן השאלה ועוד. את תמונת פרישת מקשים זו תוכלו לראות כאן.

הגדרת פרישת המקלדת

את פרישת המקלדת הרצויה ניתן להגדיר במספר אופנים והדבר תלוי בסביבה בה נעשה שימוש ביישום.

בסביבת KDE

מדריך זה יסביר כיצד להשתמש בכלים של KDE לניהול פרישת המקשים אבל הדרך המומלצת היא להשתמש בהגדרות הפרישה ברמת ה-X ולקבל חיווי על השפה בעזרת היישומון KKBSwitch.
לפני שנמשיך ראוי להמליץ על מדריך מצויין של דיאגו (מרכז תרגום KDE לעברית).
משתמשי אובונטו בריזי וסוזה 10 שימו לב! - באג בהפצות אלו מונע את האפשרות להוסיף פרישה לטינית לזו העברית בעזרת הכלים של KDE1)

  • לחיצת Alt+F2 תפתח שורת פקודה.
  • כתיבת kcontrol והקשת enter תפתח את מרכז הבקרה של KDE.
  • בתפריט הצד של מרכז הבקרה יש לאתר את Accessibility/נגישות.
  • תחת התפריט הראשי יש לבחור ב-Keyboard Layout/פרישת מקלדת.
  • בכרטיסית ה- Layout/פרישה יש לסמן את האפשרות Enable keyboard layouts/אפשר פרישות מקלדת.
  • מרשימת הפרישות הזמינות יש לסמן את הפרישה Israeli/ישראלית ולהקיש על כפתור ה- Add/הוסף.
  • כעת יש להסיר כל פרישה אחרת מרשימת ה- Active layout/פרישות פעילות.
  • יש לסמן את הפרישה הישראלית שבתיבת הפרישות הפעילות ומתחת לתיבה זו לבחור ב- Variant layout/סוג הפרישה הרצויה ולסמן את האפשרות Include latin layout/כלול פרישה לטינית.
  • בגלל בעיה מסוימת במרכז הבקרה כדאי בשלב זה להחיל את השינויים לסגור את מרכז הבקרה ולהפעילו שוב.
  • יש לחזור אל המקום בו הפסקנו ולעבור אל כרטיסית ה- Xkb Options/אפשרויות Xkb ולסמן בה את האפשרות Enable xkb options/אפשר אפשרויות xkb.
  • כעת יש לבחור את צירוף המקשים הרצוי להחלפת השפה ולהחיל את השינויים.

בסביבת GNOME

מדריך זה יסביר כיצד להשתמש בכלים של GNOME לניהול פרישת המקשים אך תוכלו להשתמש גם בהגדרות הפרישה ברמת ה-X ולקבל חיווי על השפה בעזרת היישומון KKBSwitch.

  • לחיצה על alt+f2 תפתח שורת פקודה.
  • כתיבת gnome-control-center והקשת enter תפתח את מרכז הבקרה של GNOME.
  • במרכז הבקרה יש ללחוץ לחיצה כפולה על Keyboard/מקלדת.
  • בחלון הגדרות המקלדת יש לבחור בכרטיסית ה- Layouts/פרישות מקלדת.
  • בכרטיסית פרישות המקלדת יש להוסיף את הפרישה הרצויה על ידי לחיצה על Add/הוספה.
  • בחלון שיפתח יש לבחור את הפרישה הרצויה (הפרישות מסודרות תחת הארצות בהן נהוגה השפה).
  • עוברים ללשונית “Layout Options” ופותחים את “Group Shift/Lock Behavior”, אפשר לבחור אופציות שונות לשינוי המקלדת. למומרי חלונות, סביר להניח ש-“Alt+Shift changes Group” הכי יתאים

ברמת ה-X (לסביבת Xfce וכיו"ב)

זוהי למעשה ההגדרה הבסיסית של מערכת הלינוקס שלך. בהגדרה זו יעשה שימוש בכל מקרה בו אין הגדרה אחרת שחוסמת אותו (כמו במקרה של הגדרת הפרישה בעזרת כלים של KDE לדוגמה) ולדוגמה היא זו שתהיה בשימוש בסביבת העבודה של Xfce. מספר הפצות כוללות מנשקים גרפיים לניהול פרישות המקלדת ברמה זו אך ההסבר המובא להלן יתאר את הפעולות הדרושות לעריכת קבצי ההגדרות בצורה טקסטואלית.
להוספת מחווה על השפה הנוכחית שבשימוש ניתן בסביבות העבודה גרפיות שונות להוסיף את היישומון KKBSwitch.

  • את עריכת קבצי ההגדרה יש לבצע כמנהל מערכת ולכן ראשית יש לעבור למצב זה.
  • לפתיחת טרמינל יש להקיש Alt+F2 לכתוב את שם הטרמינל הרצוי (לדוגמה xterm) ולהקיש Enter.
  • כדי לעבור למצב משתמש-על יש לכתוב su ולהכניס את סיסמת מנהל המערכת.

קובץ ההגדרות נמצא ב-

/etc/X11/xorg.conf
 Xfree-או במערכות המשתמשות ב
/etc/X11/Xf86config.conf

לשם עריכתו יש לפתוח אותו בעורך טקסט, לדוגמה כדי להשתמש ב- gedit יש לכתוב את השורה הבאה -

gedit /etc/X11/xorg.conf

Xfree-או במערכות המשתמשות ב

gedit /etc/X11/Xf86config.conf
  • אתרו בקובץ את החלק המגדיר את המקלדת (ימצא תחת סעיף ”?InputDevice” עם מזהה “keyboard” או שם דומה).

השורה המגדירה את הפרישות הזמינות מתחילה ב-

Option     "XkbLayout"
  • יש להוסיף בה את הפרישות הרצויות כמו לדוגמה באופן הבא עבור הפרישות האמריקאית והעברית הבסיסית
Option     "XkbLayout" "us,il"

או באופן הבא עבור הפרישות האמריקאית והעברית מסוג il_si1452

Option     "XkbLayout" "us,il_si1452"

אם ברצונך להשתמש בתצורה לפרישה הבסיסית (לדוגמה lyx) יש לציין זאת באופן הבא -

Option     "XkbLayout" "us,il"
Option     "XkbVariant" ",lyx"

לתשומת ליבך הפרמטר ל-XkbVariant מתייחס לכל הפרישות המוגדרות, בדוגמה זו ל-us לפני הפסיק ול-li אחריו כך שבמקרה זה אין תצורה מיוחדת ל- us ויש תצורת lyx ל-il.

  • בנוסף יש להגדיר את אופן המעבר בין הפרישות השונות. בדוגמה מטה המעבר יתבצע על ידי לחיצת alt+shift ונורית ה-Scroll Lock תציין את הפרישה שבשימוש.
Option     "XkbOptions"     "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
  • התוצאה הסופית נראית דומה ל-
Section "InputDevice"
        Identifier  "Keyboard0"
        Driver      "kbd"
        Option      "XkbModel" "pc105"
        Option      "XkbLayout" "us,il"
        Option      "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
EndSection

מנשקים בעברית

במרבית התוכנות נקבעת שפת המנשק בהתאם למשתני הסביבה המוגדרים ב- locale.
משתני סביבה נקבעים עבור כל משתמש באופן פרטני אף שמן הסתם ללא הגדרות מיוחדות הם יקבלו ערכי ברירת מחדל מסוימים.
את ערכי משתני הסביבה הנוגעים להגדרות מקומיות (קרי המיקום בעולם) ניתן לראות על ידי הקלדת הפקודה locale במסוף ובהפצות רבות ניתן למצוא בין כלי ניהול המערכת גם כלי לניהול הגדרות ה- locale
מבין משתני ה- locale זה שבהתאם לו נקבעת שפת המנשק הוא LC_MASSAGES וכדי לקבל מנשקים בעברית יש לקובעו כ- LC_MASSAGES=he_IL. במקרה הצורך יש להוסיף קידוד מפורש כמו לדוגמה he_IL.UTF-8 או את אחד מקידודי העברית האחרים הקיימים במערכת. את אלו האחרונים ניתן לאתר על ידי הקלדת הפקודה הבאה במסוף

locale -a | grep he

אם לא נקבע ל-LC_MESSAGES ערך ניתן להשפיע עליו זה על ידי הגדרת ערכו של המשתנה LANG שגם הוא יכול לקבל את ערכו של אחד מהקידודים הקיימים במערכת.
באין הגדרה אחרת יוגדר מנשק המשתמש בהתאם להגדרות ה- locale של כלל המערכת אותן ניתן למצוא בנתיב etc/sysconfig/i18n/ בהפצות ששורשיהן ברד-האט וב- etc/locale.alias/ בהפצות מבוססות דביאן.
ניתן לשנות את ערכו של LC_MASSAGES מברירת המחדל באופן זמני על ידי כתיבת הפקודה הבאה במסוף

export LC_MASSAGES=he_IL

ניתן להריץ תוכנית מסויימת תחת שפת מנשק שונה מזו המוגדרת למשתמש על ידי הפעלתה ממסוף באופן הבא

LANG=he_IL application_name

בעיות אחרות הקשורות לעברית

לפני שאתם ממהרים לאמץ פתרונות מוזרים מרחבי הרשת השקיעו שתי דקות מזמנכם ועיינו בדף ההסבר על locale

  • אם נתקלתם בבעיה בכתיבת עברית אחרי הגדרת המקלדת ודאו כי משתנה הסביבה LC_CTYPE מקבל קידוד מתאים (על פי רוב יהה זה UTF-8)
    כדי לראות את ערכו של משתנה זה ואת ערכם של המשתנים נוספים המגדירים הגדרות איזוריות הפעילו בטרמינל את הפקודה locale
  • במקרה שמשתני הסביבה מקבלים ערך של שפה ומדינה (לדוגמה he_IL) אך לא את הקידוד ודאו כי הם מקבלים קידוד מפורש מאלו הזמינים במערכת שלכם.
  • מפעילי מערכות המשתמשות ב- sysconfig (מנדריבה, פידורה, CentOS…) יכולים לשנות את ערכי המשתנים הנכללים ב- locale על ידי עריכת/הוספת הקובץ הנסתר i18n. בתיקית הבית של המשתמש הבודד או בקובץ etc/sysconfig/i18n/ לכלל המשתמשים.
    משתמשי שאר ההפצות אחרות יכולים לקבוע את הlocale של המשתמש על ידי עריכת/הוספת הקובץ הנסתר locale. בתקית הבית של המשתמש.
  • לציון כללי של הקידוד ניתן לערוך/להוסיף בקובץ האמור את השורה
LC_ALL="he_IL.UTF-8" # see the Locale page for details

שימו לב כי ההגדרות לכלל המערכת יבואו לידי ביטוי רק אצל משתמשים להם אין הגדרות משלהם (משמע משתמשים שאין בתקית הבית שלהם קובץ i18n/locale ושאין הגדרות מיוחדות לסביבת העבודה שלהם).

הגדרת מערכת הקבצים לתמיכה בעברית

:!: ההגדרות הבאות עובדות, אך יתכן ויש משהו שלא מיותר ( FIXME )

  • בשביל ליצור לוקאל עברי יוניקוד, במערכת בה לא קיים לוקאל כזה, הריצו את שתי הפקודות הבאות בתור רוט:
localedef -i he_IL -f UTF-8 he_IL.UTF-8
localedef -i en_US -f UTF-8 en_US.UTF-8
  • במערכות מבוססות דביאן יש להוסיף את הפקודות הבאות לקובץ /etc/profile
LANG=en_US.UTF-8
LC_CTYPE=he_IL.UTF-8
LC_NUMERIC=he_IL.UTF-8
LC_TIME=he_IL.UTF-8
LC_COLLATE=en_US.UTF-8
LC_MONETARY=he_IL.UTF-8
LC_MESSAGES=en_US.UTF-8
LC_PAPER=he_IL.UTF-8
LC_NAME=he_IL.UTF-8
LC_ADDRESS=he_IL.UTF-8
LC_TELEPHONE=he_IL.UTF-8
LC_MEASUREMENT=en_US.UTF-8
LC_IDENTIFICATION=he_IL.UTF-8
LC_ALL=
  • לסיום יש להוסיף את הפרמטרים הבאים ל-/etc/fstab .

iocharset=utf8 (במרכות קבצים ntfs יש לכתוב nls=utf8, כדאי לבדוק את הפלט של הפקודהdmesg)

לדוגמא:

/dev/sda7 /mnt/sda7 vfat auto,users,exec,iocharset=utf8,codepage=1255,umask=000 0 0

עזרים

KKBSwitch

יישומון מחווה שפה ל-KDE המתאים גם לסביבות עבודה גרפיות אחרות.
מספק חיווי על פרישת המקלדת הנוכחית (השפה שבשימוש כרגע) ומאפשר החלפת פרישות מקלדת על ידי לחיצת עכבר (החלפת שפה בעזרת לחיצה על צירוף מקשים גם היא אפשרית אם הוגדרה).
אתר הבית הורדת RPM או קוד מקור הורדת DEB

אם נתקלתם בבעיות במדריך זה נא דווחו על כך לדוא"ל

1) התופעה - בעת הגדרת פרישת מקלדת עברית ב- KDE לא ניתן להוסיף את הפרישה הלטינית (התיבה צבועה באפור). המקרה דווח לראשונה באובונטו בריזי ומאז הופיע גם בסוזה 10.0 (בגרסאות KDE מתחת 3.5.1). אם נתקלתם בתופעה בהפצה אחרת דווחו על כך לכותב מדריך זה כדי שהוא יעודכן.
לתופעה יש מספר מעקפים -
  1. משתמשי סוזה יכולים לפתור את הבעיה על ידי שדרוג גרסת ה-KDE.
  2. ביטול האפשרות לפרישות מקלדת במרכז הבקרה של KDE תחת נגישות → פרישות מקלדת , הגדרת פרישות המקלדת ברמת ה- X (בהתאם למדריך בויקי) ואיתחול X.
  3. פתרון המוצע בדיווח הבאג
Kubuntu Breezy solution is to manually edit /etc/X11/xkb/rules/base 
Uncomment the section under "lines below"
// If you want non-latin layouts implicitly include the en_US layout
// uncomment lines below
//! $nonlatin = am ara ben bg by deva ge gr guj guru il \
//              ir iku kan lao mk mm mal ori ru scc syr tel th\
//              tj tam u
And make sure that your layout is included in the $nonlatin list.
Restart kxkb (Kde layout switching tool)
מדריכים/הגדרת_תמיכה_בעברית.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0