הטמעת כתוביות בסרט באמצעות Avidemux

איתי פליקר

itayff AT gmail DOT com

היסטוריית גירסאות
גירסה 1.0 26-10-07 איתי פליקר
גירסא רשמית ראשונה

זכויות יוצרים ורשיון

כל הזכויות שמורות © 2007, איתי פליקר, הרשות ניתנת להעתיק, לשנות ולהפיץ מדריך זה תחת התנאים של רשיון ה-GFDL
Linux הוא סימן מסחרי רשום של Linus Torvalds.

הסרת אחריות

הכותב אינו נושא באחריות עבור שימוש ברעיונות, דוגמאות ומידע שבמדריך. השימוש הוא באחריות הקורא בלבד. המדריך עשוי להחיל טעויות ופרטים לא נכונים, שהשימוש בהם עשוי להיות מזיק למחשבך. למרות הסבירות הנמוכה, הכותב אינו לוקח כל אחריות

משוב

תגובות, תלונות, הערות והארות לכתובת: itayff AT gmail DOT com.

מבוא

מדריך זה מכיל תמונות רבות שכולן מוצגות באופן מוקטן בדף זה. ניתן ללחוץ על התמונות ולראות אותן בגודל מקורי.

חלק ראשון: שמירת קובץ הכתוביות בקידוד המתאים

יש לודא שקובץ הכתוביות נשמר בקידוד UTF8 (ניתן להשתמש בקידוד אחר במידה והכתוביות הינן רק באנגלית).

חלק שני: הטמעת הכתוביות בסרט

יש לפתוח את Avidemux (מדריך זה מותאם לגירסה 2.4.0).

יש לפתוח את הסרט המבוקש.

יש לבחור את הפורמט המבוקש בו ישמר הסרט החדש.

יש ללחוץ על Filters.

יש לבחור בטאב Subtitles ושם בפילטר Subtitler.

בחלון הנפתח יש לבחור את קובץ הכתוביות, הפונט המבוקש ואת בפורמט UTF8. (ניתן לשנות הגדרות נוסף של פילטר זה).

יש ללחוץ על OK ולאחר מכן על Close (לסגירת חלון הפילטרים).

לפני השמירה ניתן לצפות בתצוגה המקדימה של הסרט שיישמר (על יש בחירה ב- Output).

כעת ניתן ללחוץ על Save ולשמור את הסרט עם הכתוביות (מומלץ לפני כן להוסיף שוליים שחורים על מנת להתאים את הסרט למסך המתאים - ניתן לעשות זאת באמצעות הפילטר Blacken Borders).

על מנת לראות עברית לא בצורה הפוכה, יש להפוך את הטקסט הנמצא בקובץ הכתוביות. ניתן לעשות זאת באמצעות הסריפט subfix (יש לזכור שהקובץ שמור בקידוד UTF8).

מידע נוסף

ניתן למצוא באתר הרשמי של התוכנה: www.avidemux.org

מדריכים/הטמעת_כתוביות_בסרט_באמצעות_avidemux.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0