גרסאות ישנות

אלה גרסאות מוקדמות יותר של המסמך הנוכחי. כדי לשחזר גרסה מוקדמת יותר יש ללחוץ על הכפתור עריכה ולשמור את הדף.

  • 2008/06/19 18:34 מדריכים:הטמעת_כתוביות_בסרט_באמצעות_avidemux(עריכה חיצונית) (גירסה נוכחית)
  • 2007/10/26 19:01 מדריכים:הטמעת_כתוביות_בסרט_באמצעות_avidemux – itayf
  • 2007/10/26 18:41 מדריכים:הטמעת_כתוביות_בסרט_באמצעות_avidemux – itayf
  • 2007/10/26 18:40 מדריכים:הטמעת_כתוביות_בסרט_באמצעות_avidemux – itayf
  • 2007/10/26 18:38 מדריכים:הטמעת_כתוביות_בסרט_באמצעות_avidemux – itayf
  • 2007/10/26 18:35 מדריכים:הטמעת_כתוביות_בסרט_באמצעות_avidemux – itayf
  • 2007/10/26 18:10 מדריכים:הטמעת_כתוביות_בסרט_באמצעות_avidemux – itayf
  • 2007/10/26 18:09 מדריכים:הטמעת_כתוביות_בסרט_באמצעות_avidemux – נוצר שלד המדריך itayf
מדריכים/הטמעת_כתוביות_בסרט_באמצעות_avidemux.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0