גרסאות ישנות

אלה גרסאות מוקדמות יותר של המסמך הנוכחי. כדי לשחזר גרסה מוקדמת יותר יש ללחוץ על הכפתור עריכה ולשמור את הדף.

  • 2008/06/19 18:34 מדריכים:הכנת_מנשק_גרפי_בעזרת_python_ו_glade(עריכה חיצונית) (גירסה נוכחית)
  • 2007/06/28 12:10 מדריכים:הכנת_מנשק_גרפי_בעזרת_python_ו_glade – kzamir
  • 2007/06/25 15:55 מדריכים:הכנת_מנשק_גרפי_בעזרת_python_ו_glade – kzamir
  • 2007/05/30 15:37 מדריכים:הכנת_מנשק_גרפי_בעזרת_python_ו_glade – external edit 127.0.0.1
  • 2007/05/29 11:18 מדריכים:הכנת_מנשק_גרפי_בעזרת_python_ו_glade – kzamir
  • 2007/05/29 11:16 מדריכים:הכנת_מנשק_גרפי_בעזרת_python_ו_glade – kzamir
  • 2007/05/28 23:14 מדריכים:הכנת_מנשק_גרפי_בעזרת_python_ו_glade – kzamir
  • 2007/04/04 23:37 מדריכים:הכנת_מנשק_גרפי_בעזרת_python_ו_glade – kzamir
מדריכים/הכנת_מנשק_גרפי_בעזרת_python_ו_glade.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0