גרסאות ישנות

אלה גרסאות מוקדמות יותר של המסמך הנוכחי. כדי לשחזר גרסה מוקדמת יותר יש ללחוץ על הכפתור עריכה ולשמור את הדף.

  • 2008/06/19 18:34 מדריכים:התחברות_לאינטרנט_בפס_רחב(עריכה חיצונית) (גירסה נוכחית)
  • 2007/09/20 11:54 מדריכים:התחברות_לאינטרנט_בפס_רחב – dok
  • 2007/09/20 11:53 מדריכים:התחברות_לאינטרנט_בפס_רחב – dok
  • 2007/08/29 02:21 מדריכים:התחברות_לאינטרנט_בפס_רחב – dok
  • 2007/05/30 15:37 מדריכים:התחברות_לאינטרנט_בפס_רחב – external edit 127.0.0.1
  • 2007/04/20 02:55 מדריכים:התחברות_לאינטרנט_בפס_רחב – הוספת מספרי גרסאות להפצות השונות dok
  • 2007/04/04 23:37 מדריכים:התחברות_לאינטרנט_בפס_רחב – dok
מדריכים/התחברות_לאינטרנט_בפס_רחב.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0