התחברות ללקוח גראפי מרוחק עם XDMCP

שלומי ישראל

מבוא

מדריך זה מסביר כיצד להגדיר מחשב מרוחק שאליו מחשבי אחרים יהיו יכולים להתחבר אליו ולהציג יישומים גרפיים שרצים עליו. תצורה זו טובה עבור מספר גדול של מחשבים חלשים מאוד ומחשב אחד חזק. בצורה זו המחשבים החלשים יתחברו אל המחשב החזק בצורה גרפית. נעשה שימוש בהגדרות גנום, GDM ו-ESD. ההסברים מניחים כי הגרסות הבאות קיימות: * גנום 2.12 * GDM 2.14

הבהרות: בפרוטוקול X11 , שרת ה־X הוא רכיב שאחראי לתקשורת בין היישום (אפליקציה) לבין החומרה, כל פקודת ציור גרפית מועברת דרכו. הישומים נקראים הלקוחות. בגלל שלמחשב המרוחק אין גישה לחומרה המקומית, חשוב להבין ששרת ה־X רץ במחשב המקומי, ואילו לקוח ה־X רץ במחשב המרוחק. לקוחות ה־X הם האפליקציות. במספר הפצות התפריט הראשי “מערכת”, נקרא “שולחן עבודה” (למשל דביאן).

הגדרות ראשוניות

במחשב המרוחק יש לאפשר התחברות מרוחקת, יש להיכנס אל “מערכת>ניהול>חלון התחברות”, שם בלשונית “מרוחק”, בתיבת הגלילה, יש לבחור באופציה “פשוט”, ניתן לשנות את ההעדפות השונות בנוגע למראה ולהתנהגות מסך ההתחברות. לאחר מכן יש להפעיל מחדש את השירות gdm .

לשם ההתחברות יש לגשת אל המחשב המקומי. במסך ההתחברות - GDM - (איפה שמקלידים שם משתמש וססמה), יש לבחור ב”אפשרויות>התחברות מרוחקת דרך XDMCP”. תיפתח רשימה בה יופיעו כל המחשבים המרוחקים המאפשרים התחברות, יש לבחור במחשב המתאים, ולהתחבר אליו עם שם המשתמש והססמה של אחד המשתמשים שמוגדר על המחשב המרוחק.

כעת התחברתם אל מחשב מרוחק.

הגדרת שרת הקול

על מנת להעביר את פלט הקול מהמחשב המרוחק אל המחשב המקומי, נשתמש בשרת הקול ESD . התנתקו מתצורת ההפעלה המרוחק שהתחברתם אליה קודם, והתחברו למחשב המקומי. במחשב המקומי יש לדאוג שהפקודה esd -tcp -public תרוץ. הרצת שרת הקול בצורה כזו מרשה לו לאפשר התחברויות דרך הרשת. שימו לב, אם תריצו אותה דרך ההתחברות המרוחקת היא תפעל במחשב המרוחק, לשם הפעלת הפקודה יש להתחבר קודם למחשב המקומי.

יש להתחבר שוב למחשב המרוחק, בתפריט “מערכת>העדפות>תצורת הפעלה” בלשונית תוכניות הפעלה, יש להוסיף רשומה חדשה. בשדה הפקודה יש להוסיף את הקוד:

export ESPEAKER=192.168.0.2:16001

קוד זה מניח שהמחשב המקומי הוא בעל הכתובת 192.168.0.2 . במקרה וברשת הביתית שלכם, הכתובת של המחשב המקומי שונה, יש להחליף אותה בכתובת המתאימה. כעת יש לגשת ל”מערכת>העדפות>קול” ויש לוודא שם כי יש שימוש ב־ESD :

במערכות ישנות יותר (2.16 ומטה), יכול להיות שהכלי הנ”ל שונה ולא כולל את ההגדרות האלו. לשם כך ניתן לגשת אל “מערכת>העדפות>Multimedia System Selector” ולוודא שם שיש שימוש ב־ESD .

טוטם עם Xine

אם Totem מותקן עם המנוע Xine, הוא לא יכבד את ההגדרות הנ”ל של שרת הקול. לשם כך נגדיר אותו באופן פרטני: יש לערוך את הקובץ בתיקית הבית של המשתמש

.gnome2/totem_config

יש לשנות את השורה :

#audio.driver:auto

להיות

audio.driver:esd

(שימו לב אין סולמית בהתחלה)

SDL

משחקי SDL גם לא יושפעו מההגדרות האלו. בדביאן יש צורך בהתקנת החבילה libsdl1.2debian-esd .

OpenAL

עבור תוכנות ומשחקים המשתמשים ב־OpenAL לניגון מוזיקה, יש ליצור קובץ בתיקית הבית (במחשב המרוחק) בשם

.openalrc

המכיל את הטקסט הבא:

(define devices '(esd null))
(define esd-device "default")
(define speaker-num 2)
(define sampling-rate 44100)
Flash 9

עבור פלאש 9, הסיפור טיפה שונה. יש להשיג את החבילה libflashsupport מהלינק הבא:

http://pulseaudio.revolutionlinux.com/PulseAudio#PulseAudio_and_Flash (מכיל חבילת מקור, חבילת RPM וחבילת DEB)

יש להתקין את הספריה במחשב המרוחק. לאחר מכן יש לגשת לתפריט “מערכת>העדפות>תצורת הפעלה” ולהוסיף שוב רשומה חדשה, ובשדה “פקודה” יש לרשום:

export FLASH_FORCE_ESD=1

כעת, בשביל שכל ההגדרות יחולו, יש להתנתק מתצורת ההפעלה המרוחקת ולהתחבר אליה שוב.

מדריכים/התחברות_ללקוח_גראפי_מרוחק_עם_xdmcp.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0