גרסאות ישנות

אלה גרסאות מוקדמות יותר של המסמך הנוכחי. כדי לשחזר גרסה מוקדמת יותר יש ללחוץ על הכפתור עריכה ולשמור את הדף.

 • 2008/07/03 11:05 מדריכים:התקנת_והגדרת_שרת_גיבוי_baculaeitantalmi (גירסה נוכחית)
 • 2008/06/23 15:39 מדריכים:התקנת_והגדרת_שרת_גיבוי_bacula – eitantalmi
 • 2008/06/23 15:38 מדריכים:התקנת_והגדרת_שרת_גיבוי_bacula – eitantalmi
 • 2008/06/23 15:37 מדריכים:התקנת_והגדרת_שרת_גיבוי_bacula – eitantalmi
 • 2008/06/23 15:37 מדריכים:התקנת_והגדרת_שרת_גיבוי_bacula – eitantalmi
 • 2008/06/23 15:36 מדריכים:התקנת_והגדרת_שרת_גיבוי_bacula – eitantalmi
 • 2008/06/23 15:35 מדריכים:התקנת_והגדרת_שרת_גיבוי_bacula – eitantalmi
 • 2008/06/23 15:33 מדריכים:התקנת_והגדרת_שרת_גיבוי_bacula – eitantalmi
 • 2008/06/23 15:32 מדריכים:התקנת_והגדרת_שרת_גיבוי_bacula – הוספת bscan eitantalmi
 • 2008/06/19 18:34 מדריכים:התקנת_והגדרת_שרת_גיבוי_bacula – external edit 127.0.0.1
 • 2008/05/19 14:27 מדריכים:התקנת_והגדרת_שרת_גיבוי_bacula – eitantalmi
 • 2008/05/11 23:50 מדריכים:התקנת_והגדרת_שרת_גיבוי_bacula – eitantalmi
 • 2008/05/11 23:49 מדריכים:התקנת_והגדרת_שרת_גיבוי_bacula – eitantalmi
 • 2008/05/11 23:47 מדריכים:התקנת_והגדרת_שרת_גיבוי_bacula – eitantalmi
 • 2008/05/11 23:46 מדריכים:התקנת_והגדרת_שרת_גיבוי_bacula – שוחזר eitantalmi
 • 2008/05/11 23:45 מדריכים:התקנת_והגדרת_שרת_גיבוי_bacula – eitantalmi
 • 2008/05/11 23:44 מדריכים:התקנת_והגדרת_שרת_גיבוי_bacula – eitantalmi
 • 2008/05/11 23:44 מדריכים:התקנת_והגדרת_שרת_גיבוי_bacula – eitantalmi
 • 2008/05/11 23:43 מדריכים:התקנת_והגדרת_שרת_גיבוי_bacula – eitantalmi
 • 2008/05/11 23:36 מדריכים:התקנת_והגדרת_שרת_גיבוי_bacula – eitantalmi
 • 2008/05/11 23:31 מדריכים:התקנת_והגדרת_שרת_גיבוי_bacula – eitantalmi
מדריכים/התקנת_והגדרת_שרת_גיבוי_bacula.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/07/03 11:05 על ידי eitantalmi
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0