התקנת שרת גיבוי Bacula

eitant@gmail.com

היסטוריית גירסאות
גירסה 0.1 03-05-2008 <eitant>
טיוטא ראשונה

תקציר

זהו מדריך להתקנת תוכנת בקולה על גבי שרת דביאן עם תמיכה בשמות קבצים בעברית.

זכויות יוצרים ורשיון

כל הזכויות שמורות © 2008, <eitant>, הרשות ניתנת להעתיק, לשנות ולהפיץ מדריך זה תחת התנאים של רשיון ה-GFDL
Linux הוא סימן מסחרי רשום של Linus Torvalds.

הסרת אחריות

הכותב אינו נושא באחריות עבור שימוש ברעיונות, דוגמאות ומידע שבמדריך. השימוש הוא באחריות הקורא בלבד. המדריך עשוי להחיל טעויות ופרטים לא נכונים, שהשימוש בהם עשוי להיות מזיק למחשבך. למרות הסבירות הנמוכה, הכותב אינו לוקח כל אחריות

משוב

תגובות, תלונות, הערות והארות לכתובת: eitant@gmail.com.

מבוא

הבקולה הינה תוכנה לגיבוי מחשבים ברשת.
היא משתמשת ב-VSS של Windows XP, 2003, Vista לצורך גיבוי קבצים פתוחים בתחנות Windows לדוגמא קבצי Personal Folders.
המבנה הבסיסי הוא של שרת ראשי ותחנות שמאזינות לבקשות מהשרת.
הגיבוי ניתן לביצוע בצורה מתוזמנת מראש או ידנית.

הבקולה משתמשת בשלושה שירותים

Bacula-Director

השרות הנ”ל הוא למעשה לב המערכת של השרת, השרת שמריץ את השרות הזה משמש כשרת הגיבוי.

Bacula-SD

השרות הנ”ל משמש לניהול איחסון הגיבויים, על גבי ספריה מסוימת בשרת או על גבי טייפ גיבוי או בצריבה על גבי מדיה.

Bacula-FD

השרות הנ”ל משמש לגיבוי התחנות, הוא צריך לרוץ על כל תחנה או שרת שצריכים לעבור גיבוי.

התקנת השרת

הכנת השרת להתקנה

יש לוודא שבקובץ ה-HOSTS רשומה הכתובת האמיתית של השרת ראשונה ולא 127.0.0.1

# vim /etc/hosts

הורדה והתקנה של כל התוכנות הנדרשות

# apt-get install mysql-server gcc libmysqlclient15-dev g++ 
# apt-get install make libncurses5-dev
הורדה והתקנה של הבקולה

ניתן להוריד את התוכנה מאחד השרתים הבאים: Sourceforge - Bacula Download

לדוגמא:

# wget http://heanet.dl.sourceforge.net/sourceforge/bacula/bacula-2.2.8.tar.gz
  

==חילוץ הקבצים==:

# tar –xvvf bacula-2.2.8.tar.gz
התקנת השרת
# cd bacula-2.2.8
# ./configure -with-mysql
# make
# make install
הוספת תמיכה בעברית

בקובץ create_mysql_database יש לשנות את השורה
;{CREATE DATABASE ${db_name
ל-
;CREATE DATABASE ${db_name} CHARACTER SET=hebrew

# vim src/cats/create_mysql_database
יצירת הטבלאות ב-My-Sql
# cd src/cats
# ./create_mysql_database
# ./make_mysql_tables
# ./grant_mysql_privileges
יצירת השירותים
# cp /etc/bacula/bacula-ctl-fd /etc/init.d/bacula-fd
# cp /etc/bacula/bacula-ctl-dir /etc/init.d/bacula-director
# cp /etc/bacula/bacula-ctl-sd /etc/init.d/bacula-sd
# chmod 755 /etc/init.d/bacula-sd
# chmod 755 /etc/init.d/bacula-fd
# chmod 755 /etc/init.d/bacula-director
# update-rc.d bacula-sd defaults 90
# update-rc.d bacula-fd defaults 91
# update-rc.d bacula-director defaults 92
הפעלת השירותים
# /etc/init.d/bacula-sd start
# /etc/init.d/bacula-fd start
# /etc/init.d/bacula-director start

הגדרות כלליות בשרת

השרת מותקן בספריית bacula מתחת לספריית etc
הקובץ המרכזי של השרת נקרא bacula-dir.conf
הקובץ שמרכז את נתוני שרת הגיבוי נקרא bacula-sd.conf

שינוי והוספת הגדרות גיבוי

הגדרות אילו אינן חובה אך מומלצות והן משתנות מארגון לארגון לפי צרכיו ומשאביו.

לשינוי הגדרות צורת הגיבוי, זמני הגיבוי וסוגי הקבצים שיש לגבות נערוך את הקובץ הראשי ונשנה או נוסיף שורות רלוונטיות

# vim /etc/bacula/bacula-dir.conf

שינוי מספר המחשבים שמגובים בו זמנית
ניתן להחליף את המספר למספר יותר גבוה על מנת שמספר גיבויים ירוצו יחדיו (המספר תלוי בעוצמת המחשב).

 Maximum Concurrent Jobs = 1

הוספת תזמונים נוספים
ניתן להוסיף זמנים נוספים של גיבויים לפי הצורך

Schedule {
Name = PC
Run = Level=Full tue at 22:55
Run = Level=Full sat at 22:55
}

Schedule {
Name = SERVER 
Run = Level=Full Full sat at 22:55
}

Schedule {
Name = Laptop
Run = Level=Full sun at 13:00
Run = Level=Full wed at 13:00
}

הוספת מחשבים לגיבוי

בפרק זה נראה כיצד להוסיף תחנת Win לגיבוי, על ידי התקנת הסוכן בתחנה והוספתו לרשימת הגיבויים.

התקנת הסוכן בתחנה
מדריכים/התקנת_שרת_גיבוי_bacula.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0