גרסאות ישנות

אלה גרסאות מוקדמות יותר של המסמך הנוכחי. כדי לשחזר גרסה מוקדמת יותר יש ללחוץ על הכפתור עריכה ולשמור את הדף.

 • 2008/06/19 18:34 מדריכים:התקנת_שרת_גיבוי_bacula(עריכה חיצונית) (גירסה נוכחית)
 • 2008/05/04 00:13 מדריכים:התקנת_שרת_גיבוי_bacula – eitantalmi
 • 2008/05/04 00:09 מדריכים:התקנת_שרת_גיבוי_bacula – eitantalmi
 • 2008/05/04 00:03 מדריכים:התקנת_שרת_גיבוי_bacula – eitantalmi
 • 2008/05/03 23:55 מדריכים:התקנת_שרת_גיבוי_bacula – eitantalmi
 • 2008/05/03 23:54 מדריכים:התקנת_שרת_גיבוי_bacula – eitantalmi
 • 2008/05/03 23:51 מדריכים:התקנת_שרת_גיבוי_bacula – eitantalmi
 • 2008/05/03 22:31 מדריכים:התקנת_שרת_גיבוי_bacula – eitantalmi
 • 2008/05/03 22:29 מדריכים:התקנת_שרת_גיבוי_bacula – eitantalmi
 • 2008/05/03 22:27 מדריכים:התקנת_שרת_גיבוי_bacula – eitantalmi
 • 2008/05/03 22:25 מדריכים:התקנת_שרת_גיבוי_bacula – eitantalmi
 • 2008/05/03 22:23 מדריכים:התקנת_שרת_גיבוי_bacula – eitantalmi
 • 2008/05/03 22:22 מדריכים:התקנת_שרת_גיבוי_bacula – eitantalmi
 • 2008/05/03 22:10 מדריכים:התקנת_שרת_גיבוי_bacula – eitantalmi
 • 2008/05/03 22:08 מדריכים:התקנת_שרת_גיבוי_bacula – eitantalmi
 • 2008/05/03 21:58 מדריכים:התקנת_שרת_גיבוי_bacula – eitantalmi
 • 2008/05/03 21:58 מדריכים:התקנת_שרת_גיבוי_bacula – eitantalmi
 • 2008/05/03 21:54 מדריכים:התקנת_שרת_גיבוי_bacula – eitantalmi
 • 2008/05/03 21:51 מדריכים:התקנת_שרת_גיבוי_bacula – eitantalmi
 • 2008/05/03 21:51 מדריכים:התקנת_שרת_גיבוי_bacula – eitantalmi
 • 2008/05/03 21:50 מדריכים:התקנת_שרת_גיבוי_bacula – eitantalmi
מדריכים/התקנת_שרת_גיבוי_bacula.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0