גרסאות ישנות

אלה גרסאות מוקדמות יותר של המסמך הנוכחי. כדי לשחזר גרסה מוקדמת יותר יש ללחוץ על הכפתור עריכה ולשמור את הדף.

  • 2008/06/19 18:34 מדריכים:התקנת_תוכנה(עריכה חיצונית) (גירסה נוכחית)
  • 2007/05/30 15:37 מדריכים:התקנת_תוכנה – external edit 127.0.0.1
  • 2007/05/07 17:55 מדריכים:התקנת_תוכנה – הוספת כותרת להצגה ברורה בתגיות dok
  • 2007/04/09 15:51 מדריכים:התקנת_תוכנה – katriel
  • 2007/04/04 23:37 מדריכים:התקנת_תוכנה – katriel
מדריכים/התקנת_תוכנה.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0