גרסאות ישנות

אלה גרסאות מוקדמות יותר של המסמך הנוכחי. כדי לשחזר גרסה מוקדמת יותר יש ללחוץ על הכפתור עריכה ולשמור את הדף.

  • 2008/06/19 18:34 מדריכים:טיפים_למשתמש_הביתי(עריכה חיצונית) (גירסה נוכחית)
  • 2007/04/06 14:57 מדריכים:טיפים_למשתמש_הביתי – katriel
  • 2007/04/04 23:37 מדריכים:טיפים_למשתמש_הביתי – katriel
מדריכים/טיפים_למשתמש_הביתי.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0