גרסאות ישנות

אלה גרסאות מוקדמות יותר של המסמך הנוכחי. כדי לשחזר גרסה מוקדמת יותר יש ללחוץ על הכפתור עריכה ולשמור את הדף.

  • 2008/06/19 18:34 מדריכים:כתיבת_טלאי(עריכה חיצונית) (גירסה נוכחית)
  • 2007/07/31 11:16 מדריכים:כתיבת_טלאי – kzamir
  • 2007/07/31 11:04 מדריכים:כתיבת_טלאי – kzamir
  • 2007/07/31 11:03 מדריכים:כתיבת_טלאי – kzamir
  • 2007/07/31 11:01 מדריכים:כתיבת_טלאי – kzamir
  • 2007/07/31 10:57 מדריכים:כתיבת_טלאי – kzamir
  • 2007/07/31 10:57 מדריכים:כתיבת_טלאי – kzamir
  • 2007/07/31 10:54 מדריכים:כתיבת_טלאי – kzamir
  • 2007/07/31 10:51 מדריכים:כתיבת_טלאי – kzamir
  • 2007/07/31 02:46 מדריכים:כתיבת_טלאי – דף חלופי למדריך לכתיבת פטצ' dok
מדריכים/כתיבת_טלאי.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0