גרסאות ישנות

אלה גרסאות מוקדמות יותר של המסמך הנוכחי. כדי לשחזר גרסה מוקדמת יותר יש ללחוץ על הכפתור עריכה ולשמור את הדף.

  • 2008/06/19 18:34 מדריכים:כתיבת_פט_צ_א(עריכה חיצונית) (גירסה נוכחית)
  • 2007/07/31 02:29 מדריכים:כתיבת_פט_צ_א – פט'צ -> פטצ' dok
  • 2007/07/30 21:24 מדריכים:כתיבת_פט_צ_א – kzamir
  • 2007/07/30 21:07 מדריכים:כתיבת_פט_צ_א – kzamir
  • 2007/07/30 20:15 מדריכים:כתיבת_פט_צ_א – kzamir
  • 2007/07/30 20:11 מדריכים:כתיבת_פט_צ_א – kzamir
  • 2007/07/30 20:01 מדריכים:כתיבת_פט_צ_א – נוצר kzamir
מדריכים/כתיבת_פט_צ_א.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0