גרסאות ישנות

אלה גרסאות מוקדמות יותר של המסמך הנוכחי. כדי לשחזר גרסה מוקדמת יותר יש ללחוץ על הכפתור עריכה ולשמור את הדף.

  • 2009/03/05 07:09 מדריכים:כתיבת_תכנית_ב_ckzamir (גירסה נוכחית)
  • 2009/03/05 07:06 מדריכים:כתיבת_תכנית_ב_c – kzamir
  • 2009/03/05 07:03 מדריכים:כתיבת_תכנית_ב_c – kzamir
  • 2009/03/05 07:00 מדריכים:כתיבת_תכנית_ב_c – kzamir
  • 2009/03/05 06:57 מדריכים:כתיבת_תכנית_ב_c – kzamir
  • 2008/06/19 18:34 מדריכים:כתיבת_תכנית_ב_c – עריכה חיצונית 127.0.0.1
  • 2007/10/19 17:32 מדריכים:כתיבת_תכנית_ב_c – kzamir
  • 2007/05/30 15:37 מדריכים:כתיבת_תכנית_ב_c – external edit 127.0.0.1
מדריכים/כתיבת_תכנית_ב_c.txt · שונה לאחרונה ב: 2009/03/05 07:09 על ידי kzamir
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0