מדריך לכתיבת תכנית ב ++C בעזרת KDevelop

מטרת המדריך

מטרת מדריך זה להשלים את הפער בין החומר התאורטי הנלמד בכתה או מספר לימוד, לבין העבודה המעשית על המערכת.

למי מיועד המדריך

המדריך מיועד לתלמידים המתחילים את הלימוד התאורטי של שפת ++C, וזקוקים להדרכה כיצד לכתוב ולהדר את התכניות הראשונות שלהם במערכת GNU/Linux.

על איזו מערכת נבנה המדריך

המדריך נבנה על מערכת Ubuntu GNU/Linux אך כל מערכת לינוקס תתאים. הוראות ההתקנה המדוייקות ספציפיות למערכת מבוססת Debian GNU/Linux, אך ינתנו הסברים כלליים גם עבור מערכות אחרות.

דברים שצריך לאסוף לפני תחילת העבודה

  • מהדר ל ++C וספריות בסיסיות, מאוחר יותר אפשר להוסיף עוד סיפריות וכלי פיתוח נוספים.

במערכות Ubuntu הפקודה הבאה תתקין את כל התכנות להן זקוקים בכתיבת תכנית ++C בסיסית:

  sudo apt-get install build-essential

במערכת ArchLinux הפקודה הבאה תתקין את כל התכנות לכן זקוקים בכתיבת תכנית ++C בסיסית:

  pacman -S gcc g++ make autoconf automake

במערכות אחרות צריך להקפיד כי במערכת יהיה מותקן מהדר מסוג ++g

* ערכת פיתוח מסוג KDevelop

במערכות Ubuntu הפקודה הבאה תתקין את ערכת הפיתוח:

  sudo apt-get install kdevelop konsole automake autoconf indent gdb ctags

במערכות ArchLinux הפקודה הבאה תתקין את ערכת הפיתוח:

  pacman -S indent doxygen graphviz kdevelop gdb ctags

במערכות אחרות צריך להקפיד כי במערכת תהיה מותקנת ערכת הפיתוח של kdevelop וכן מהדר ++C מסוג ++g וכלי הפיתוח של גנו, GNU - automake autoconf.

  • ספר לימוד ל ++C

אם אתם תלמידים המחברת שלכם תספיק בהחלט, ספר לימוד טוב לא יזיק. כדאי לזכור כי לשפת ++C מדריכים רבים ברשת.

קישור למדריך ברשת

מהלך העבודה

המדריך מניח כי מתקנים במערכת כלי הפיתוח של GNU , מהדר מסוג ++g , וערכת פיתוח מסוג KDevelop.

הפעלת התכנה

לאחר פתיחת התכנה kdevelop נקבל חלון חדש ריק, מוכן לתחילת העבודה.

פתיחת פרויקט חדש

כדי לפתוח פרויקט חדש נפתח את תפריט ה”פרויקטים” ונלחץ על הכפתור “פרויקט חדש”

יפתח אשף אשר ידריך אותנו לאורך תהליך יצירת הפרויקט החדש.

הידור הקוד

בסיום הכנת הפרויקט החדש ע”י האשף, נקבל קובץ קוד מוכן.

כדי להדר את הקוד נבחר בתפריט “בניה” ונלחץ על הכפתור “בנה”. נוכל לראות בחלון התחתון הודעות שונות הקשורות לבנית התכנה. במידה ויתגלו שגיאות במהלך ההידור והקישור הן יופיעו בחלון התחתון, ולחיצה עליהן תעביר את המשתמשים אל המקום החשוד בקוד.

במהלך ההידור הראשון המערכת תודיע לנו שאנו צריכים לבנות את מערכת הבניה האוטומטית של גנו, נאשר והבניה תמשיך כרגיל.

הרצת הישום

לאחר שהבנה הסתיימה בהצלחה ניתן להריץ את הקוד. הרצת הקוד מתבצעת ע”י בחירה של תפריט “בניה” ולאחר מיכן לחיצה על הכפתור “הרץ”. במהלך ההרצה נפתח חלון מסוף חדש המשמש לתהליכי קלט/פלט של הישום שכתבנו. בסיום הריצה חלון המסוף ישאר פתוח עד שהמשתמשים ילחצו על כפתור כלהוא.

איך להמשיך

בהמשך העבודה בודאי תרצו להתקין כלי פיתוח נוספים וספריות פיתוח חדשות. אפשר למצוא מדריכים לשימוש בכלים אלו ברשת ופה באתר.

מדריכי תכנות

מדריכי תכנות - אוסף מדריכי התכנות בפנגווין.

מדריכים/כתיבת_תכנית_ב_c_בעדרת_kdevelop.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0