גרסאות ישנות

אלה גרסאות מוקדמות יותר של המסמך הנוכחי. כדי לשחזר גרסה מוקדמת יותר יש ללחוץ על הכפתור עריכה ולשמור את הדף.

  • 2008/06/19 18:34 מדריכים:כתיבת_תכנית_ב_c_בעדרת_kdevelop(עריכה חיצונית) (גירסה נוכחית)
  • 2008/05/24 19:03 מדריכים:כתיבת_תכנית_ב_c_בעדרת_kdevelop – kzamir
  • 2007/10/08 08:46 מדריכים:כתיבת_תכנית_ב_c_בעדרת_kdevelop – kzamir
  • 2007/10/06 16:22 מדריכים:כתיבת_תכנית_ב_c_בעדרת_kdevelop – kzamir
  • 2007/10/06 16:18 מדריכים:כתיבת_תכנית_ב_c_בעדרת_kdevelop – kzamir
  • 2007/10/06 16:15 מדריכים:כתיבת_תכנית_ב_c_בעדרת_kdevelop – kzamir
  • 2007/10/06 16:12 מדריכים:כתיבת_תכנית_ב_c_בעדרת_kdevelop – נוצר kzamir
מדריכים/כתיבת_תכנית_ב_c_בעדרת_kdevelop.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0