מדריך לכתיבת תכנית ב Java בעזרת NetBeans

מטרת המדריך

מטרת מדריך זה להשלים את הפער בין החומר התאורטי הנלמד בכתה או מספר לימוד, לבין העבודה המעשית על המערכת.

למי מיועד המדריך

המדריך מיועד לתלמידים המתחילים את הלימוד התאורטי של שפת Java, וזקוקים להדרכה כיצד לכתוב ולהדר את התכניות הראשונות שלהם במערכת GNU/Linux.

על איזו מערכת נבנה המדריך

המדריך נבנה על מערכת Debian GNU/Linux אך כל מערכת לינוקס תתאים. הוראות ההתקנה המדוייקות ספציפיות למערכת מבוססת Debian GNU/Linux, אך ינתנו הסברים כלליים גם עבור מערכות אחרות.

דברים שצריך לאסוף לפני תחילת העבודה

  • - מהדר ל Java וספריות בסיסיות, מאוחר יותר אפשר להוסיף עוד סיפריות וכלי פיתוח נוספים.

במערכות Debian הפקודה הבאה תתקין את כל התכנות להן זקוקים בכתיבת תכנית Java בסיסית:

 apt-get install sun-java6-jdk

במערכות אחרות צריך להקפיד כי במערכת יהיה מותקן מהדר מסוג javac

  • - ערכת פיתוח מסוג NetBeans

במערכות Debian הפקודה הבאה תתקין את ערכת הפיתוח:

 apt-get install netbeans-ide

במערכות אחרות צריך להקפיד כי במערכת תהיה מותקנת ערכת הפיתוח של NetBeans וכן מהדר java מסוג javac

  • - ספר לימוד ל Java

אם אתם תלמידים המחברת שלכם תספיק בהחלט, ספר לימוד טוב לא יזיק. כדאי לזכור כי לשפת Java מדריכים רבים ברשת.

http://java.sun.com/developer/onlineTraining/

מהלך העבודה

המדריך מניח כי מתקנים במערכת מהדר מסוג javac , וערכת פיתוח מסוג NetBeans

הפעלת התכנה

לאחר פתיחת התכנה NetBeans נקבל חלון חדש המחולק לשלושה חלקים עיקריים: ימני - המיועד לעריכת הקוד. שמאלי - המיועד להצגת פרטים על הפקרויקט, הקבצים והשמות הרשומים בו. תחתון - המיועד להצגת הודעות מערכת וגישה למסוף.

פתיחת פרויקט חדש

כדי לפתוח פרויקט חדש נפתח את תפריט ה”קובץ” ונלחץ על הכפתור “פרויקט חדש”

יפתח אשף אשר ידריך אותנו לאורך תהליך יצירת הפרויקט החדש.

הידור הקוד

בסיום הכנת הפרויקט החדש ע”י האשף, נקבל קובץ קוד מוכן. אפשר לצפות בו בחלון השמאלי, שם הקובץ יהיה Main.java.

נערוך את הקובץ כך שהתכנית תדפיס Hello World ונמשיך.

כדי להדר את הקוד נבחר בתפריט “בניה” ונלחץ על הכפתור “בנה”. נוכל לראות בחלון התחתון הודעות שונות הקשורות לבנית התכנה. במידה ויתגלו שגיאות במהלך ההידור והקישור הן יופיעו בחלון התחתון, ולחיצה עליהן תעביר את המשתמשים אל המקום החשוד בקוד.

הרצת הישום

לאחר שהבנה הסתיימה בהצלחה ניתן להריץ את הקוד. הרצת הקוד מתבצעת ע”י בחירה של תפריט “בניה” ולאחר מיכן לחיצה על הכפתור “הרץ”. במהלך ההרצה מופיעות הודעות הריצה בחלון התחתון המשמש לתהליכי קלט/פלט של הישום שכתבנו.

איך להמשיך

בהמשך העבודה בודאי תרצו להתקין כלי פיתוח נוספים וספריות פיתוח חדשות. אפשר למצוא מדריכים לשימוש בכלים אלו ברשת ופה באתר.

מדריכי תכנות

מדריכי תכנות - אוסף מדריכי התכנות בפנגווין.

מדריכים/כתיבת_תכנית_ב_java_בעזרת_netbeans.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0