גרסאות ישנות

אלה גרסאות מוקדמות יותר של המסמך הנוכחי. כדי לשחזר גרסה מוקדמת יותר יש ללחוץ על הכפתור עריכה ולשמור את הדף.

 • 2008/06/19 18:34 מדריכים:למד_להשתמש_ב_openssh_ב-_10_דקות(עריכה חיצונית) (גירסה נוכחית)
 • 2007/07/04 11:07 מדריכים:למד_להשתמש_ב_openssh_ב-_10_דקות – katriel
 • 2007/07/04 11:07 מדריכים:למד_להשתמש_ב_openssh_ב-_10_דקות – תיקון קישור למבוא ל-gnupg katriel
 • 2007/07/04 00:35 מדריכים:למד_להשתמש_ב_openssh_ב-_10_דקות – litalbarhoom
 • 2007/07/04 00:32 מדריכים:למד_להשתמש_ב_openssh_ב-_10_דקות – litalbarhoom
 • 2007/07/04 00:26 מדריכים:למד_להשתמש_ב_openssh_ב-_10_דקות – litalbarhoom
 • 2007/07/03 21:08 מדריכים:למד_להשתמש_ב_openssh_ב-_10_דקות – litalbarhoom
 • 2007/07/03 20:17 מדריכים:למד_להשתמש_ב_openssh_ב-_10_דקות – litalbarhoom
 • 2007/07/03 20:14 מדריכים:למד_להשתמש_ב_openssh_ב-_10_דקות – litalbarhoom
 • 2007/07/03 20:08 מדריכים:למד_להשתמש_ב_openssh_ב-_10_דקות – litalbarhoom
 • 2007/07/03 19:59 מדריכים:למד_להשתמש_ב_openssh_ב-_10_דקות – litalbarhoom
 • 2007/07/03 19:48 מדריכים:למד_להשתמש_ב_openssh_ב-_10_דקות – litalbarhoom
 • 2007/07/03 19:47 מדריכים:למד_להשתמש_ב_openssh_ב-_10_דקות – litalbarhoom
 • 2007/07/03 19:46 מדריכים:למד_להשתמש_ב_openssh_ב-_10_דקות – litalbarhoom
 • 2007/07/03 19:44 מדריכים:למד_להשתמש_ב_openssh_ב-_10_דקות – litalbarhoom
 • 2007/07/03 18:42 מדריכים:למד_להשתמש_ב_openssh_ב-_10_דקות – litalbarhoom
 • 2007/07/03 18:42 מדריכים:למד_להשתמש_ב_openssh_ב-_10_דקות – litalbarhoom
 • 2007/07/03 18:41 מדריכים:למד_להשתמש_ב_openssh_ב-_10_דקות – litalbarhoom
 • 2007/07/03 18:41 מדריכים:למד_להשתמש_ב_openssh_ב-_10_דקות – litalbarhoom
 • 2007/07/03 01:39 מדריכים:למד_להשתמש_ב_openssh_ב-_10_דקות – litalbarhoom
 • 2007/07/03 01:36 מדריכים:למד_להשתמש_ב_openssh_ב-_10_דקות – litalbarhoom
מדריכים/למד_להשתמש_ב_openssh_ב-_10_דקות.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0