הקדמה

למנדריבה כמו להרבה הפצות ארות מאגרי חבילות מקוונים המכילים חבילות תוכנה, התקני הינע וקושחות.
מאגרי החבילות המקוונים מאפשרים התקנה פשוטה ביותר של מגוון רכיבים אדיר בעזרת מנהל החבילות של ההפצה.
במאגרי החבילות תוכלו למצוא קבצי RPM שחלקם מכילים רכיבים בינאריים להתקנה ושימוש מיידי וחלקם מכילים קוד מקור כך שתוכלו לעיין בקוד הרכיבים השונים ו/או להכניס בו שינויים.
במדריך זה יוצגו מספר מאגרים חלקם רשמיים וחלקם פרטיים, מבנה המאגרים, תכולתם והמלצות כלליות.
הערות בנוגע למדריך זה יתקבלו בברכה בדוא"ל

המאגרים הרשמיים

המאגרים הרשמיים בנויים בצורת עץ שבראשו גרסאות ההפצה (לדוגמה 2007), תחתיהן הארכיטקטורות הנתמכות (לדוגמה i586), תחתיהן מגוון קבצי מידע וספרית ה-media המכילה את אוספי התוכנות.
ספרית המדיה מכילה את המאגרים -

 • main - חבילות תוכנה שנארזו על ידי מנדריבה.
 • contrib - חבילות תוכנה שנארזו על ידי גורמים שונים ועברו תהליך בדיקה מלא של מנדריבה.
 • non-free - מאגרים אלו נוספו החל מגרסת האביב של מנדריבה 2007 והם מספקים התקני הנע ורכיבים לא חופשיים אחרים המגדילים את מגוון החומרה הנתמכת.

כל אחד מהמאגרים מכיל חבילות תוכנה הממוינות לתיקיות -

 • release - חבילות של תוכנות שהופצו עם הגרסה הרשמית ולא יצאו להן גרסאות חדשות יותר (לדוגמה firefox-1.5.0).
 • updates - חבילות של תוכנות אשר יצאו עם הגרסה הרשמית ומאז זכו לשיפורי אבטחה ו/או לתיקונים אחרים (לדוגמה firefox-1.5.1).
 • backports - גרסאות חדשות של תוכנות שהופצו עם הגרסה הרשמית (לדוגמה firefox-2.0.0)
 • testing - גרסאות עדכניות שעדיין נמצאות בתהליכי בדיקה ושיעברו בשלב מאוחר יותר לתיקיות backports או updates בהתאם למהות החידוש.

מאגרים לא רשמיים

 • PLF - פרויקט זה אורז חבילות תוכנה שחוקים שונים במדינות שונות אינם מאפשרים לכלול אותן בהפצה. בין השאר ניתן למצוא במאגרי PLF תוכנות חינמיות שאינן חופשיות כמו נגן ה-Flash של macromedia, התקני ההנע הקניניים של nVidia, ati ואחרים.

מבנה המאגרים של PLF עוקב אחר מבנה המאגרים הרשמיים והשימוש במאגר מומלץ בחום למשתמשי הגרסה החופשית שמעונינים להרחיב את תמיכתה בחומרה ובמולטימדיה.

 • SoS - מאגר חבילות ששם דגש על הסבים (backports) של גרסאות תוכנה חדשות מגרסת הפיתוח (cooker) לגרסאות ההפצה היציבות.
 • MDE - מאגר שהיה מוכר בשם Thac's RPM על שם המפתח הראשי שהקים אותו. מאגר זה שם דגש על חבילות למולטימדיה ולסביבת העבודה KDE.

מדריכים נוספים למנדריבה

תוספות

סכמת מבנה המאגרים הרשמיים

under version/architecture (eg. 2007/i586) you'll find the following

|-- doc
|  |-- install
|
|-- dosutils
|  |-- lang
|
|-- install
|  |-- extra
|  |  |-- advertising
|  |
|  |-- images
|  |  |-- alternatives
|  |
|  |-- stage2
|
|-- isolinux
|
|-- lang
|
|-- media
|  |-- contrib
|  |  |-- release
|  |  |-- updates
|  |  |-- backports
|  |  |-- testing
|  |
|  |-- debug_contrib
|  |  |-- release
|  |  |-- updates
|  |  |-- backports
|  |  |-- testing
|  |
|  |-- main
|  |  |-- release
|  |  |-- updates
|  |  |-- backports
|  |  |-- testing
|  |
|  |-- debug_main
|  |  |-- release
|  |  |-- updates
|  |  |-- backports
|  |  |-- testing
|  |
|  |-- non-free*
|  |  |-- release
|  |  |-- updates
|  |  |-- backports
|  |  |-- testing
|  |
|  |-- debug_non-free*
|  |  |-- release
|  |  |-- updates
|  |  |-- backports
|  |  |-- testing
|  |
|  `-- media_info
|
`-- misc

* starting with 2007-spring
adopted from http://mdv.vmlinuz.ca/Policies/Mirror_Structure
מדריכים/מאגרי_חבילות_למנדריבה.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0