גרסאות ישנות

אלה גרסאות מוקדמות יותר של המסמך הנוכחי. כדי לשחזר גרסה מוקדמת יותר יש ללחוץ על הכפתור עריכה ולשמור את הדף.

 • 2008/06/19 18:34 מדריכים:מדריכי_תכנות(עריכה חיצונית) (גירסה נוכחית)
 • 2007/10/20 08:47 מדריכים:מדריכי_תכנות – kzamir
 • 2007/10/20 08:27 מדריכים:מדריכי_תכנות – kzamir
 • 2007/10/20 07:38 מדריכים:מדריכי_תכנות – kzamir
 • 2007/10/20 07:37 מדריכים:מדריכי_תכנות – kzamir
 • 2007/10/20 07:36 מדריכים:מדריכי_תכנות – kzamir
 • 2007/08/11 11:54 מדריכים:מדריכי_תכנות – kzamir
 • 2007/08/11 11:52 מדריכים:מדריכי_תכנות – הוספת אזור לעריכת מדריכים חדשים kzamir
 • 2007/08/09 12:11 מדריכים:מדריכי_תכנות – kzamir
 • 2007/07/31 10:22 מדריכים:מדריכי_תכנות – דף - כתיבת פטצ' עובר ל כתיבת טלאי (תודה ל dok) kzamir
 • 2007/07/30 19:49 מדריכים:מדריכי_תכנות – kzamir
 • 2007/06/02 11:42 מדריכים:מדריכי_תכנות – kzamir
 • 2007/06/02 10:13 מדריכים:מדריכי_תכנות – kzamir
 • 2007/06/02 10:00 מדריכים:מדריכי_תכנות – kzamir
 • 2007/05/30 15:37 מדריכים:מדריכי_תכנות – external edit 127.0.0.1
 • 2007/05/04 18:08 מדריכים:מדריכי_תכנות – הוספת תגיות katriel
 • 2007/04/04 23:37 מדריכים:מדריכי_תכנות – katriel
מדריכים/מדריכי_תכנות.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0