הקדמה

דף זה יציג נושאים שונים הנוגעים לניהול מערכת מנדריבה שלא בעזרת הכלים הגרפיים.
זה המקום לפרט על מערכת ה- URPMI, להציג את כלי ה- RPM, לסקור את הקבצים ב- sysconfig וכיו”ב.

ניהול תוכנה

מערכת ה-URPMI

מערכת ה-URPMI היא אוסף תסריטי perl1) המאפשרים ניהול נח של חבילות תוכנה מסוג RPM.
ניתן להפעיל כלים אלו דרך מנשקי ניהול התוכנה במרכז הבקרה אך גם באופן ישיר כפקודות במסוף.

urpmi

התקנת תוכנה, הגדרת מאגרי תוכנה ועוד

הוספת מקורות תוכנה
 urpmi.addmedia OPTIONS NAME URL with HDLIST_PATH
 • OPTIONS- בד”כ אין צורך בהגדרת אפשרויות מיוחדות אבל במקרה של תקלות חוזרות אפשר לנסות להוסיף wget–
 • NAME - השם שיקבל המקור לצורך פעולות עתידיות
 • URL - כתובת ספרית קבצי ה-RPM
 • HDLIST_PATH - כתובת יחסית המפנה לקובץ ה- hdlist.cz המתאים.

אתרים שונים כדוגמת easyurpmi ו-mandrivausers מספקים את הפקודה המלאה בהתאם להגדרות המשתמש והופכים את מלאכת הוספת המאגרים לעניין פשוט ביותר.

עדכון כל מקורות התוכנה
urpmi.update -a
שדרוג כל התוכנות המותקנות עם פתרון תלויות אוטומטי

(יש לבצע עדכון למקורות התוכנה כשלב מקדים)

 urpmi --auto-select --auto
 • הוספת force– תביא למענה חיובי לכל שאלה הבאה במקרה של בעיה (דרך קלה ומסוכנת לפסוח על בעית חתימות לא תקינות הנפוצה בחבילות של מגרסת הפיתוח וממקורות פרטיים).
 • הוספת allow-force– תציג שאלה למשתמש בכל מקרה של בעיה (דרך בטוח יותר מזו שהוזכרה לעיל הקודם)
 • אפשר לבצע בדיקה לתקינות התהליך לפני החלתו על ידי הוספת test– מה שיבצע את כל התהליך אך ללא התקנה בפועל.
בחינת היסטורית התקנות והתאוששות מהתקנות כושלות

לתשומת ליבך היישום בו מדובר בחלק זה אינו מותקן כברירת מחדל ויש להתקינו ככל יישום אחר
כדי לשקם מערכת מהתקנות כושלות יש ראשית לקבוע נקודת-בחן בה המערכת יציבה ושאליה ניתן יהיה לחזור. מרגע קביעת נקודת הבחן ישמרו כל חבילות שיוסרו בתיקיה var/spool/repackge/
לקביעת נקודת-בוחן יש להריץ את הפקודה -

urpmi.recover --checkpoint

כדי למנוע הצטברות חבילות בלתי מבוקרת מומלץ לקבוע מחדש את נקודת הבחן באופן תקופתי מה שיגרור גם את ניקוי החבילות שנשמרו אך אין לעשות זאת בצורה אוטומטית כדי לא לקבוע נקודת-בחן בה המערכת תקולה.
אם ברצונך לקבוע נקודה חדשה מבלי למחוק את החבילות שנצברו יש להפעיל את הפקודה באופן הבא -

urpmi.recover --noclean --checkpoint

כדי לראות את היסטורית ההתקנות מזמן קביעת נקודת הבוחן יש להריץ את הפקודה

urpmi.recover --list WANTED_DATE

כש-WANTED_DATE מציין את התאריך עד אליו תוצג היסטורית ההתקנות בצורה YYYY-MM-DD hh:mm:ss (לדוגמה 2006-11-15) או לחילופין ביטוי המציין את התקופה (לדוגמה '1day ago')
כדי להחזיר את המערכת למצב הרצוי יש להפעיל את הפקודה -

 urpmi.recover --rollback REMARK

כש-REMARK הוא ציון זמן כ WANTED_DATE שתואר לעיל או לחילופין מספר פעולות התקנה/הסרה.

urpme

מחיקת חבילות תוכנה.
למחיקת החבילה package_name יש להפעיל את הפקודה הבאה

urpme package_name

אם חבילות נוספות תלויות בחבילה package_name יתבקש המשתמש לאשר גם את הסרתן. שימוש באפשרות nodeps– מורה על הסרת החבילה ללא הסרת החבילות התלויות בה (סביר שהחבילות התלויות בחבילה שהוסרה יחדלו מלתפקד).

urpmq

חיפוש חבילות תוכנה.
אפשרויות נלוות:
urpmq -i מחזיר מידע כללי על החבילה (גודל, גרסה, תיאור וכו').
urpmq -l יציג את רשימת הקבצים בחבילה.
urpmq -y יבצע חיפשו מקורב.
urpmq –changelog יחזיר את רשימת השינויים שעברה החבילה. רשימת השינויים עשויה להיות ארוכה מאוד ורצוי להפעיל את הפקודה באופן הבא (עבור 20 השורות האחרונות ברשימת השינויים)

urpmq --changelog package_name | head -20 

urpmf

חיפוש מתקדם.
פקודה זו בלוית שם קובץ תניב את החבילה המספקת את אותו קובץ.

קבצי תצורה

etc/urpmi/urpmi.cfg/

קובץ זה מכיל את רשימת מקורות התוכנה הזמינים למערכת ה-URPMI והגדרותיהם.
כל מקור מוגדר בצורה הכללית הבאה -

source_name source_path {
 hdlist: hdlist_identifier
 with_hdlist: relative_path_to_hdlist
}
 • source_name מציין את שם המקור (נבחר על ידי המשתמש)
 • source_path מציין נתיב במערכת (אם המקור נמצא במערכת) או כתובת רשת בה נמצא המקור.
 • hdlist_identifier מציין שם עבור בסיס הנתונים של המקור (השם יהיה על פי רוב בצורה hdlist.source_name.cz)
 • relative_path_to_hdlist מציין את הנתיב לבסיס הנתונים של המקור ביחס ל-source_path
 • ניתן להוסיף להגדרות מקור מסוים את הציון ignore כדי שהוא לא יופעל על ידי מנהל החבילות.
etc/urpmi/skip.list/

קובץ זה מכיל את רשימת חבילות התוכנה שלא יעודכנו על ידי כלים אוטומטיים (לדוגמה urpmi –auto).

הקובץ כולל מילים תחומות על ידי ”/” משני צידיהן המופיעות בשמות החבילות שלא יעודכנו וכך ניתן לציין חבילות ספציפית באופן הבא

/acroread-plugins-searchfind/
/acroread-plugins-ecmascript/

או קבוצת חבילות על ידי מילת מפתח באופן הבא

/acroread/

קבצים נוספים

var/cache/urpmi/rpms/

בקובץ זה נשמרים קבצי RPM שהורדו בתהליכים שונים ולא נעשה בהם שימוש או שהוגדר כי הם ישמרו.
במצב רגיל תקיה זו תמצא ריקה במרבית הזמן.

מערכת ה-RPM

RPM היא מערכת לניהול חבילות תוכנה.

rpm -q

חיפוש.
כדי לחפש חבילה המותקנת במערכת ניתן להריץ את הפקודה rpm -qa|grep package_name

זיהוי חומרה

lspcidrake

כלי זה מספק פירוט על החומרה המחוברת לשקעי pci ו-usb.
בין השאר מספק כלי זה גם פירוט על המודול המפעיל כל רכיב חומרה (אם היא מופעלת).

הגדרות כלליות

מערכת ה-sysconfig

בנתיב etc/sysconfig/ נמצאים מגוון תסריטים שבאופן כללי מעבירים ערכים מוגדרים על ידי המשתמש בעת אתחול המערכת או חלקים ממנה.

הגדרות רשת

הגדרות הרשת וההתקנים הקשורים נמצאות בקבצים שונים בנתיב /etc/sysconfig/network-scripts/
קבצים נוספים המשמשים כלים אוטומטיים בהפצות שונות נמצאים גם בנתיב /etc/sysconfig/networking/ וקובץ מפתח נוסף הקשור להגדרות הרשת הוא etc/sysconfug/network/

etc/sysconfig/network/

זהו קובץ המפתח להגדרות הרשת היות וקובץ זה מכיל המשתנה המאפשר או חוסם את האפשרות להגדרת רשת.
המשתנים בקובץ זה כוללים:

שם המשתנה ערכים קבילים הערות
NETWORKING yes-אפשר הגדרות רשת.
no-חסום הגדרות רשת.
אם משתנה זה אינו מוגדר ל-yes אתם יכולים פשוט להפסיק לקרוא בנקודה זו ;)
HOSTNAME שם המכונה ברשת
GATEWAY כתובת ה-IP של שער המוצא לרשת

קובץ לדוגמה:

NETWORKING=yes
GATEWAY=192.168.0.1
HOSTNAME=DoKsBoKs
etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-XX /

קבצים אלו מכילים את ההגדרות להתקני הרשת השונים.
המערכת תכלול מספר קבצים בעלי שמות דומים שכל אחד מהם מכיל הגדרות להתקן רשת אחר ששמו יחליף את interface_name. לדוגמה הגדרות כרטיס הרשת eth0 ימצאו בנתיב etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0/.
ניתן לכללול בקובץ זה את המשתנים הבאים:

שם המשתנה ערכים קבילים הערות
DEVICE name - שם ההתקן.
BOOTPROTO dhcp - הגדרות הרשת יתקבלו משרת באופן דינאמי.
static - הגדרות רשת קבועות באופן ידני.
ONBOOT yes - ההתקן יופעל בעלית המערכת.
no - ההתקן לא יופעל בעלית המערכת
IPADDR כתובת ה-IP הקבועה של התקן הרשת, אם יש כזו ערך זה לא יוגדר במקרה של שימוש ב-DHCP
GATEWAY כתובת התקן היציאה לרשת החיצונית ערך זה לא יוגדר במקרה של שימוש ב-DHCP
NETMASK מיסוך הרשת בו נעשה שימוש
DHCP_CLIENT לקוח ה-DHCP בו נעשה שימוש בגרסאות הנוכחיות של מנדריבה נעשה שימוש בלקוח dhclient כברירת מחדל
PEERDNS yes - כתובת שרת ה-DNS תתקבל משרת.
no - כתובת שרת ה-DNS מוגדרת באופן מקומי.
הגדרות מקומיות לכתובות שרתי DNS יש למקם בקובץ etc/resolve.conf/
MS_DNS1 כתובת שרת שמות המתחם הראשון במקרה של הגדרת מספר יש לתת מספר שונה לכל אחד
USERCTL yes - משתמשי מערכת רגילים יכולים לנהל את החיבור.
no - רק מנהל המערכת מנהל את החיבור.
NETWORKING_IPV6 yes - שימוש בפרוטוקול IPv6 פעיל.
no - שימוש בפרוטוקול IPv6 חסום.
ברירת המחדל היא yes לרוע המזל
IPV6INIT yes - אפשר אתחול פרוטוקל IPv6.
no - איתחול פרוטוקול IPv6 חסום.
IPV6TO4INIT yes - אפשר מינהור מ-IPv6 ל-4.
no - מינהור מפרוטוקול IPv6 ל-4 חסום.

הגדרות תצוגה

etc/sysconfig/xgl

לתשומת לבך - במנדריבה 2007.1 ניתן לשמור הגדרות מרוכבות אישיות על ידי מיקום קבצי compositing-wm ו- compositing-server נסתרים בתקית המשתמש.
מנשק לביצוע פעולה זו יצורף בשלב מאוחר יותר (כנראה כחלק מעידכוני drak3d).

קובץ זה מגדיר האם יעשה שימוש בשרת הגרפי XGL התומך במנהל החלונות compiz שמספק סביבת עבודה עם מגוון אפקטים ויזואלים העושה שימוש בהאצה גרפית בחומרה.
שתי אפשרויות זמינות -

xgl=yes יעשה שימוש בשרת ה-xgl
xgl=no לא יעשה שימוש בשרת ה-xgl
etc/sysconfig/compositing-server

קובץ זה מכיל הגדרות לשרתי תצוגה מרוכבים (Xgl, AIGLX ו-Xmetisse)
המשתנים בקובץ זה כוללים:

שם המשתנה ערכים קבילים הערות
COMPOSITING_SERVER_START yes - שרת המרוכבות יופעל באיתחול המערכת.
no - שרת המרוכבות לא יופעל.
auto - שרת המרוכבות יופעל אם תאותר האצה בחומרה
כרגע דרוש ל-metisse בלבד
COMPOSITING_SERVER שם שרת המרוכבות (לדוגמה Xmetisse)
etc/sysconfig/compositing-wm

קובץ זה מכיל הגדרות למנהלי חלונות מרוכבים (compiz, beryl ו-metisse)
המשתנים בקובץ זה כוללים:

שם המשתנה ערכים קבילים הערות
COMPOSITING_WM_START yes - מנהל החלונות יופעל באיתחול המערכת.
no - מנהל החלונות לא יופעל.
auto - מנהל החלונות יופעל אם תאותר האצה בחומרה
COMPOSITING_WM שם של מנהל חלונות חלופי (לדוגמה beryl או metisse-start-fvwm) אם לא צויין מנהל חלונות חלופי יעשה שימוש ב- compiz
COMPOSITING_WM_ARGS “indirect-rendering –strict-binding –replace–” נחוץ רק עבור beryl עם nVidia והתקן הינע < 9XXX
COMPOSITING_WINDOW_DECORATOR יישום המספק עיטורי חלונות עבור beryl יש להוסיף “emerald –replace”

הגדרות שפה

etc/sysconfig/i18n

קובץ זה מכיל את משתני ה-locale עבור כלל המערכת.
משתנים אלו יקבעו את סביבת העבודה של המשתמש במקרה שלא נבחרו בהגדרות אחרות.
הסבר נוסף אודות locale ניתן למצוא בדף locale באתר זה

1) הכלים נמצאים ב-CPAN בכתובת http://search.cpan.org/~rgarcia/urpmi/
מדריכים/מנדריבה_-_מעבר_למרכז_הבקרה.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0