גרסאות ישנות

אלה גרסאות מוקדמות יותר של המסמך הנוכחי. כדי לשחזר גרסה מוקדמת יותר יש ללחוץ על הכפתור עריכה ולשמור את הדף.

  • 2008/06/19 18:34 מדריכים:ניהול_גרסאות_קוד_תכנה_באמצעות_cvs(עריכה חיצונית) (גירסה נוכחית)
  • 2008/02/24 22:17 מדריכים:ניהול_גרסאות_קוד_תכנה_באמצעות_cvs – carmit_levi
  • 2008/02/24 21:58 מדריכים:ניהול_גרסאות_קוד_תכנה_באמצעות_cvs – carmit_levi
  • 2008/02/24 21:56 מדריכים:ניהול_גרסאות_קוד_תכנה_באמצעות_cvs – carmit_levi
  • 2008/02/24 21:54 מדריכים:ניהול_גרסאות_קוד_תכנה_באמצעות_cvs – carmit_levi
  • 2008/02/24 21:35 מדריכים:ניהול_גרסאות_קוד_תכנה_באמצעות_cvs – carmit_levi
  • 2008/01/28 12:55 מדריכים:ניהול_גרסאות_קוד_תכנה_באמצעות_cvs – carmit_levi
  • 2008/01/28 12:38 מדריכים:ניהול_גרסאות_קוד_תכנה_באמצעות_cvs – carmit_levi
  • 2008/01/28 12:34 מדריכים:ניהול_גרסאות_קוד_תכנה_באמצעות_cvs – נוצר carmit_levi
מדריכים/ניהול_גרסאות_קוד_תכנה_באמצעות_cvs.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0