עבודה עם לקס בלינוקס

Jabka Atu
גירסה 0.9 14-10-2007
טיוטא ראשונה

תקציר

זהו מדריך לשימוש בסיסי בלקס בלינוקס.

זכויות יוצרים ורשיון

כל הזכויות שמורות © 2007, בוריס שטרסמן, הרשות ניתנת להעתיק, לשנות ולהפיץ מדריך זה תחת התנאים של רשיון ה-GFDL
Linux הוא סימן מסחרי רשום של Linus Torvalds.

הסרת אחריות

הכותב אינו נושא באחריות עבור שימוש ברעיונות, דוגמאות ומידע שבמדריך. השימוש הוא באחריות הקורא בלבד. המדריך עשוי להחיל טעויות ופרטים לא נכונים, שהשימוש בהם עשוי להיות מזיק למחשבך. למרות הסבירות הנמוכה, הכותב אינו לוקח כל אחריות

משוב

תגובות, תלונות, הערות והארות לכתובת: <mashrom.head at gmail.com>.

מבוא

תחביר לקס הינו שפה לתיאור לקסוגרפי.

התקנת תוכנות דרושות

התוכניות הדרושות ללקס הינן : vi|vim|pico| או כל תוכנת עריכה שבה לכם. קומפיילר : בקונסול

apt-get install flex buildessantial vim

אם כן בדביאן :

apt-get install flex buildessantial vim

בסוזה :

yast -i flex make gcc

יצרת קוד לקס

יצרת קוד הלקס הראשון שלנו (ע”י vim)

vim filename.lex
%%
.|\n ECHO
%%

יצרת קובץ קלט

vim textfile
 
This is the text that be used as input.

הכנת הקוד

קובץ ה lex שיצרת איננו מוכן עדיין. למעשה הקוד הוא אוסף של פקודות.

אם כן אנו הופכים אותו לקוד בשפת תוכנה (C) ע”י

lex filename.lex 

קימפול הקוד

cc lex.yy.c -o excutablefilename -ll

הרצת התוכנית

על מנת להריץ את הקוד הקישו בקונסול :

./excutablefilename<textfile

textfile הוא קובץ שמכיל את הטקסט שיוכנס כקלט.

מדריכים/עבודה_עם_לקס_בלינוקס.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0