גרסאות ישנות

אלה גרסאות מוקדמות יותר של המסמך הנוכחי. כדי לשחזר גרסה מוקדמת יותר יש ללחוץ על הכפתור עריכה ולשמור את הדף.

 • 2008/06/19 18:34 מדריכים:עבודה_עם_לקס_בלינוקס(עריכה חיצונית) (גירסה נוכחית)
 • 2008/02/02 15:06 מדריכים:עבודה_עם_לקס_בלינוקס – jabka
 • 2007/11/24 13:54 מדריכים:עבודה_עם_לקס_בלינוקס – jabka
 • 2007/11/17 19:20 מדריכים:עבודה_עם_לקס_בלינוקס – נוסף מקור לסוזה jabka
 • 2007/11/15 17:52 מדריכים:עבודה_עם_לקס_בלינוקס – jabka
 • 2007/11/15 17:50 מדריכים:עבודה_עם_לקס_בלינוקס – jabka
 • 2007/11/15 17:49 מדריכים:עבודה_עם_לקס_בלינוקס – jabka
 • 2007/11/15 17:48 מדריכים:עבודה_עם_לקס_בלינוקס – jabka
 • 2007/11/15 17:47 מדריכים:עבודה_עם_לקס_בלינוקס – jabka
 • 2007/11/15 17:47 מדריכים:עבודה_עם_לקס_בלינוקס – jabka
 • 2007/11/15 17:44 מדריכים:עבודה_עם_לקס_בלינוקס – jabka
 • 2007/11/15 13:17 מדריכים:עבודה_עם_לקס_בלינוקס – jabka
 • 2007/11/14 23:01 מדריכים:עבודה_עם_לקס_בלינוקס – jabka
 • 2007/11/14 22:58 מדריכים:עבודה_עם_לקס_בלינוקס – jabka
 • 2007/11/14 18:53 מדריכים:עבודה_עם_לקס_בלינוקס – jabka
 • 2007/11/14 18:52 מדריכים:עבודה_עם_לקס_בלינוקס – jabka
 • 2007/11/14 18:51 מדריכים:עבודה_עם_לקס_בלינוקס – jabka
 • 2007/11/14 18:51 מדריכים:עבודה_עם_לקס_בלינוקס – jabka
 • 2007/11/14 18:50 מדריכים:עבודה_עם_לקס_בלינוקס – jabka
 • 2007/11/14 18:49 מדריכים:עבודה_עם_לקס_בלינוקס – jabka
 • 2007/11/14 18:48 מדריכים:עבודה_עם_לקס_בלינוקס – jabka
מדריכים/עבודה_עם_לקס_בלינוקס.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0