בעית הזדהות

אם קיבלתם פלט בו מופיעה השורה

 /usr/sbin/pppd: The remote system is required to authenticate itself
  1. ודאו כי הזנתם את שם המשתמש והסיסמה כראוי על ידי הפקודה
     cat /etc/ppp/pap-secrets

    שאמורה להחזיר את התוצאה “username” * “password” בהתאם לשם המשתמש והסיסמה שלכם אצל ספק השירות.

  2. אם שם המשתמש והסיסמה תקינים נסו להוסיף בתסריט את האפשרות noauth לשורת הפקודה המתחילה ב
    pptp-linux

בעית חיבור במנדריבה

אם ביצעתם את כל ההנחיות כהלכה ואתם נתקלים בבעיות התחברות במנדריבה ודאו כי חומת האש שמותקנת עם ההפצה (shorewall) מנוטרלת.
כדי לוודא זאת וכדי להגדיר את מאפייני חומת האש יש לפנות אל מרכז הבקרה (ניתן להפעלה על ידי הקשת Alt + F2, כתיבת mcc בשורת הפקודה, הקשת enter, והזנת סיסמת משתמש העל לכשתתבקשו לה) ולבחור בכרטיסית האבטחה (Security).

אם נתקלתם בבעיות במדריך זה נא דווחו על כך לדוא"ל

מדריכים/תקלות_ופתרונן_בהתחברות_לאינטרנט.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0