אנימציה בבלנדר - רמה 2

<כרמית לוי>

carmit3levi@gmail.com

היסטוריית גירסאות
גירסה 0.9 30-10-2008 <כרמית לוי>
טיוטא ראשונה

זכויות יוצרים ורשיון

כל הזכויות שמורות © 2007, <כרמית לוי>, הרשות ניתנת להעתיק, לשנות ולהפיץ מדריך זה תחת התנאים של רשיון ה-GFDL
Linux הוא סימן מסחרי רשום של Linus Torvalds.

הסרת אחריות

הכותב אינו נושא באחריות עבור שימוש ברעיונות, דוגמאות ומידע שבמדריך. השימוש הוא באחריות הקורא בלבד. המדריך עשוי להחיל טעויות ופרטים לא נכונים, שהשימוש בהם עשוי להיות מזיק למחשבך. למרות הסבירות הנמוכה, הכותב אינו לוקח כל אחריות

משוב

תגובות, תלונות, הערות והארות לכתובת: carmit3levi@gmail.com.

מבוא

מדריך לתכנה חופשית בלנדר. בלנדר היא תכנת גרפיקה לשימוש מידול אנימציה ויצירת עולמות ומשחקים בתלת מימד. יש לה ממשק מקשר לשפת תכנות פיתון.

ידע נדרש למדריך זה הוא המדריך הקודם שכתבתי למידול ואנימציה רמה 1.

אנימציית אובייקטים Ipo Curve

אנימציה באמצעות שלד

יצירת שלד

armature

קישור שלד למודל

ctrl+p

השפעת השלד על המודל

pose mode

עיצוב השפעת השלד על המודל

weight paint

שיום פעולת אנימציה

action editor

אנימציית אובייקט באמצעות shapekey

שימוש עיקרי לעיצוב תנועות קטנות כמו הבעות פנים.

מדריכים/blender_-_אנימציה_בבלנדר_-_רמה_2.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/10/30 10:03 על ידי carmit_levi
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0