גרסאות ישנות

אלה גרסאות מוקדמות יותר של המסמך הנוכחי. כדי לשחזר גרסה מוקדמת יותר יש ללחוץ על הכפתור עריכה ולשמור את הדף.

 • 2008/06/19 18:34 מדריכים:drakdisk(עריכה חיצונית) (גירסה נוכחית)
 • 2007/09/05 22:27 מדריכים:drakdisk – dok
 • 2007/09/05 22:25 מדריכים:drakdisk – dok
 • 2007/09/05 22:23 מדריכים:drakdisk – dok
 • 2007/09/05 11:38 מדריכים:drakdisk – קישור למדריך ההתקנה dok
 • 2007/05/30 15:37 מדריכים:drakdisk – external edit 127.0.0.1
 • 2007/05/10 22:16 מדריכים:drakdisk – dok
 • 2007/05/04 16:50 מדריכים:drakdisk – dok
 • 2007/05/04 16:47 מדריכים:drakdisk – הוספת תגיות dok
 • 2007/05/04 16:44 מדריכים:drakdisk – הוספת יצירת מחיצת בית dok
 • 2007/05/04 16:43 מדריכים:drakdisk – dok
 • 2007/05/04 01:08 מדריכים:drakdisk – dok
 • 2007/05/04 00:53 מדריכים:drakdisk – dok
 • 2007/05/04 00:10 מדריכים:drakdisk – dok
 • 2007/05/02 03:19 מדריכים:drakdisk – נוצר dok
מדריכים/drakdisk.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0