תכנות C ב vim

מטרת המדריך

מטרת המדריך היא להציג את התמיכה המובנית ב vim לתכנות בשפת C. תכונות אלו של vim מתאימות לתכנות גם בשפות אחרות הדומות ל C כמו Perl, Java, PHP, וכמובן ++C. המדריך מתייחס רק לתכונות העריכה של vim. המדריך אינו מתייחס להתקנת המהדר והמקשר (Compiler and Linker), וכן אינו מהווה מבוא כללי לתכנות בשפה כלשהי.

למי מיועד המדריך

המדריך מיועד למי שכבר מכיר את פקודות העריכה הבסיסיות של vim (או vi), ומעוניין להשתמש ב vim כסביבת פיתוח של C.

על איזו מערכת נבנה המדריך

המדריך נבנה על מערכת Debian GNU/Linux אך כל מערכת לינוקס לשימוש כללי תתאים. הוראות ההתקנה המדוייקות ספציפיות למערכת מבוססת Debian GNU/Linux.

מהו vim?

vim הוא עורך טקסט מתקדם השואף לשמור על תאימות עם עורך הטקסט vi שהוא הסטנדרט דה-פקטו במערכות Unix, תוך כדי הוספת תכונות מתקדמות רבות. כמעט כל התכונות המוצגות במדריך הזה הן ספציפיות ל vim, ולא יפעלו ב vi.

התקנת vim

הפקודה להלן מתקינה vim במערכות מבוססות Debian. יש להפעיל את הפקודה כמשתמש root:

apt-get install vim

במערכת Fedora הפקודה היא:

yum install vim-enhanced

הפעלת הדגשות התחביר (Syntax Highlight)

כדי להפעיל את הדגשות התחביר של vim (אם אינו מופעל כבר כברירת מחדל) יש להקיש את הפקודה הבאה:

:syntax enable

ניתן להוסיף את השורה לעיל לקובץ התצורה של vim, שהוא vimrc. בספריית הבית שלך, כדי להפעיל את ההדגשות באופן אוטומטי. שים לב שלא לכלול את הנקודתיים בתחילת השורה בקובץ vimrc.

הפעלת הזחת שורות אוטומטית (Auto indentation)

כדי להפעיל הזחת שורות אוטומטית יש להקיש את הפקודה הבאה בשורת הפקודה של vim:

:set cindent

במצב הזה vim מזיח באופן אוטומטי את הסמן כאשר נפתחת שורה חדשה, אם על ידי הקשת Enter במצב Insert, או על ידי הקשת “o” במצב רגיל (Normal mode). שורות קיימות אינן מוזחות באופן אוטומטי. כדי להזיח שורה קיימת יד להקיש ”==” כאשר הסמן על השורה. כדי להזיח קטע קוד גדול יותר יש להשתמש במצב ויזואלי (Visual mode) כדלהלן. העמד את הסמן בתחילת קטע הקוד, הקש “v”, הבא את הסמן לסוף קטע הקוד, והקש ”=”.

גם את הפקודה “set cindent” ניתן להוסיף לקובץ vimrc. כדי להפעיל את התכונה הזאת בכל פעם ש vim מופעל. זה נוח רק אם אתה משתמש ב vim לעריכת קבצי C בלבד. אם אתה משתמש ב vim גם לצרכי עריכה אחרים מצב זה אינו מתאים. לכן, במקום זאת, הוסף לקובץ vimrc. את השורה הבאה:

filetype indent on  

פקודה זו מזהה באופן אוטומטי קבצי C (וגם Java, Perl ו ++C), ומפעילה את התכונה של הזחת שורות אוטומטית לפי הצורך.

מדריכים/vim.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0