גרסאות ישנות

אלה גרסאות מוקדמות יותר של המסמך הנוכחי. כדי לשחזר גרסה מוקדמת יותר יש ללחוץ על הכפתור עריכה ולשמור את הדף.

 • 2011/05/15 23:01 עמוד_ראשיkatriel (גירסה נוכחית)
 • 2011/04/28 21:02 עמוד_ראשי – katriel
 • 2008/07/19 14:16 עמוד_ראשי – katriel
 • 2008/06/19 18:34 עמוד_ראשי – external edit 127.0.0.1
 • 2008/05/12 14:49 עמוד_ראשי – נוסף מדריך על bacula katriel
 • 2007/12/09 22:31 עמוד_ראשי – katriel
 • 2007/10/27 17:47 עמוד_ראשי – נוסף מדריך למדריכים חדשים katriel
 • 2007/09/01 17:11 עמוד_ראשי – katriel
 • 2007/08/30 22:16 עמוד_ראשי – katriel
 • 2007/08/30 22:13 עמוד_ראשי – katriel
 • 2007/07/11 19:02 עמוד_ראשי – הוספת קישר לאתר פרל ישראל katriel
 • 2007/06/16 18:43 עמוד_ראשי – הודעות הורדו katriel
 • 2007/06/16 18:42 עמוד_ראשי – katriel
 • 2007/06/16 18:34 עמוד_ראשי – katriel
 • 2007/05/30 15:37 עמוד_ראשי – external edit 127.0.0.1
 • 2007/05/04 18:34 עמוד_ראשי – katriel
 • 2007/05/04 18:13 עמוד_ראשי – רשימת מדריכים מלאה הובלטה katriel
 • 2007/04/22 15:39 עמוד_ראשי – katriel
 • 2007/04/12 08:58 עמוד_ראשי – katriel
 • 2007/04/11 23:46 עמוד_ראשי – katriel
 • 2007/04/09 22:05 עמוד_ראשי – katriel
עמוד_ראשי.txt · שונה לאחרונה ב: 2011/05/15 23:01 על ידי katriel
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0