גרסאות ישנות

אלה גרסאות מוקדמות יותר של המסמך הנוכחי. כדי לשחזר גרסה מוקדמת יותר יש ללחוץ על הכפתור עריכה ולשמור את הדף.

 • 2008/06/19 18:34 רשימת_המדריכים_המלאה(עריכה חיצונית) (גירסה נוכחית)
 • 2007/10/27 17:49 רשימת_המדריכים_המלאה – katriel
 • 2007/10/27 17:49 רשימת_המדריכים_המלאה – נוסף מדריך הטמעת כתוביות בסרט באמצעות Avidemux katriel
 • 2007/06/29 14:06 רשימת_המדריכים_המלאה – katriel
 • 2007/06/24 14:43 רשימת_המדריכים_המלאה – נוסף מדריך - איך להתקין כל דבר באובונטו katriel
 • 2007/06/17 10:43 רשימת_המדריכים_המלאה – תיקון קישורים katriel
 • 2007/06/17 10:41 רשימת_המדריכים_המלאה – הוספת מדריכים חדשים katriel
 • 2007/05/30 15:37 רשימת_המדריכים_המלאה – external edit 127.0.0.1
 • 2007/05/24 07:59 רשימת_המדריכים_המלאה – katriel
 • 2007/05/04 18:35 רשימת_המדריכים_המלאה – katriel
 • 2007/05/03 15:12 רשימת_המדריכים_המלאה – katriel
 • 2007/04/11 23:45 רשימת_המדריכים_המלאה – katriel
 • 2007/04/11 22:28 רשימת_המדריכים_המלאה – katriel
 • 2007/04/08 01:00 רשימת_המדריכים_המלאה – katriel
 • 2007/04/08 00:36 רשימת_המדריכים_המלאה – katriel
רשימת_המדריכים_המלאה.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0