גרסאות ישנות

אלה גרסאות מוקדמות יותר של המסמך הנוכחי. כדי לשחזר גרסה מוקדמת יותר יש ללחוץ על הכפתור עריכה ולשמור את הדף.

  • 2008/06/19 18:34 שות:בעיות_עם_ה_boot_loader(עריכה חיצונית) (גירסה נוכחית)
  • 2007/05/30 15:37 שות:בעיות_עם_ה_boot_loader – external edit 127.0.0.1
שות/בעיות_עם_ה_boot_loader.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0