Jasper Huijsmans
jasper@xfce.org

מדריך זה מתאר את xfce4-panelr גרסה 4.2.0 (עדכון אחרון: ינואר 2005)

Copyright © 2004 Jasper Huijsmans

בעיות בתרגום נא לדווח לדותן

מבוא

לוח XFce 4 הנו חלק מסביבת העבודה של Xfce 4 ומכיל משגרי תוכניות, תפריט לוח, שעון, מחליף שולחנות עבודה ועוד. היבטים רבים של הלוח ניתנים להגדרה דרך תיבות דו-שיח גרפיות. מדריך זה אמור לספק לך את כל המידע הנחוץ כדי להתאים את הלוח להעדפותיך.

מתחילים

בדרך כלל יועלה הלוח כחלק מהופעת Xfce בעת השימוש בתסריט startxfce4. הפקודה אשר תריץ את הלוח תהיה xfce4-panel.
כאשר יעלה הלוח, יוצג סרגל בחלק התחתון של המסך הנראה כך:

תמונה 1. לוח ברירת המחדל של Xfce

התמונה מציגה את הלוח במצב ברירת המחדל עם תפריט לוח פתוח. העברת העכבר מעל פריט בלוח תציג את תיאור הכלי. הלוח של Xfce עושה שימוש ניכר בלחצנים הימני והשמאלי של העכבר. לחצן עכבר השמאלי מפעיל את פעולת ברירת המחדל של הפריט בעוד שלחצן העכבר הימני על פי רוב יפעיל תפריט מקושר. לחצן עכבר שמאלי בתוספת Shift יכול בדרך כלל לשמש כתחליף ללחצן הימני. לתשומת לבך- המדריך מניח שימוש בעכבר לימניים.
קיימות נקודות אחיזה להזזת הלוח משני צידיו. ניתן להשתמש בנקודות אחיזה אלו כדי לגרור את הלוח לכל מקום על שולי המסך. גרירה מעבר למחצית המסך תעביר את הלוח אל שולי צידו השני של המסך. לחיצה ימנית של העכבר על נקודת אחיזה תציג תפריט מזנק … קדימה, עוד לא ניסית?! ;-)

תמונה 2. תפריט מזנק של נקודת אחיזת הלוח

השטח בין ידיות האחיזה מכיל פריטי לוח. הפריטים הזמינים מפורטים בחלק ”רכיבי הלוח”. מרבית הפריטים מבצעים פעולה בעקבות לחיצה. לחיצה ימנית על פריט תזניק תפריט שממנו ניתן לפתוח תיבת דו-שיח מאפיינים…, להסיר את הפריט או להוסיף פריט חדש. פריטים יכולים גם להתווסף מתפריט הלחיצה הימנית על אחת מנקודות האחיזה של הלוח (מפורט לעיל).

תמונה 3. תפריט מזנק של פריט

כאשר ברצונך להוסיף פריט, תיבת דו-שיח תפתח עם רשימת כל רכיבי הלוח הזמינים. חלק מהרכיבים יכולים להופיע פעם אחת בלבד בלוח, לדוגמה מגש המערכת, והם יופיעו בצבע אפור כאשר פריט זהה כבר נמצא.

תמונה 4. תיבת הדו-שיח להוספת רכיב

העדפות לוח מקיפות ניתן לשנות דרך מנהל הגדות Xfce 4, אותו ניתן להתחיל או ממשגר בלוח או על ידי הרצת xfce-settings-show. ניתן לעיין ב-”העדפות הלוח” להסברים על האפשרויות הזמינות.

רכיבי הלוח

ללוח Xfce 4 יש את היכולת לטעון הרחבות חיצוניות כמו גם כאלו שמובנות בו. בחלק זה נתאר רק את רכיבי הלוח המותקנים איתו.
תיבת הדו-שיח של מאפיני רכיב בלוח ניתנת לפתיחה דרך תפריט לחצן העכבר הימני על הרכיב. לכל סוג של רכיבי לוח יש את תיבת הדו-שיח שלו. כל תיבת דו-שיח מציעה לכל הפחות את האפשרויות הבאות:

  1. שינוי מיקום הרכיב על הלוח.
  2. הסרת הרכיב.
  3. סגירת תיבת הדו-שיח.

משגר

המשגר הוא פריט הלוח הנפוץ ביותר. המשגר מאפשר איתחול תוכניות מהלוח. תיבת הדו-שיח מאפיינים מציעה את האפשרויות הבאות:

סמל

הסמלים בהם יהיה שימוש בלוח יעקבו אחר ערכת הנושא הנבחרת מתיבת הדו-שיח הגדרות המנשק. ניתן כמובן לבחור בסמל מותאם אישית, הן על ידי דפדפוף במערכת הקבצים מהכפתור הסמוך למובאה והן על ידי גרירת תמונה על אזור התצוגה המקדימה ממנהל הקבצים.

פקודה

ניתן להקליד את הפקודה להרצה או לדפדף במערכת הקבצים. קיימת אפשרות לאתחל במסוף ואפשרות להתשמש בהודעת אתחול. משמעות האפשרות האחרונה היא שמנהל החלונות יכול להראות שעון בעת טענית התוכנית אך גם על הישום לתמוך בכך. תוכניות שנבנו עם GTK 2.2 אמורות לתמוך בכך.

תיאור הכלי

רכיב הלוח יציג תיאור כלי זה אם יושהה העכבר עליו.

תפריט

למשגר יכול להיות מצורף תפריט לוח. כאשר נבחרת אפשרות זאת כפתור קטן עם חץ יופיע בסמוך לפריט. מידע נוסף על תפריטי לוח ניתן למצוא כאן. ניתן לשנות את מיקום כפתור התפריט מתיבת הדו-שיח של מאפייני הלוח.

תמונה 5. משגר

שעון Xfce

לשעון של Xfce מספר אפשרויות לשינוי התצוגה. קיימים שלושה סוגי שעונים: אנאלוגי, דיגיטאלי ו-LED. קיימת אפשרות להצגת שניות ועבור השעונים מסוג LED ודיגיטאלי באפשרותך לבחור בין מצב תצוגה של 24 שעות למצב של 12 שעות ולמצב של 12 שעות עם חיווי AM/PM. השעון מציג את התאריך הנוכחי כתיאור הכלי. לחיצה על השעון אינה מבצעת כל פעולה.

תמונה 6. רכיב השעון

בודק הדואר

בודק הדואר מפקח על תיבת דואר לדואר נכנס. תיבת הדואר יכולה להיות בתסדיר mbox או Maildir.
סמל תיבת הדואר עוקב אחר הגדרות ערכת הנושא. ניתן לבחור את מיקום תיבת הדואר, הפקודה להרצה בלחיצה על הכפתור ואת המרווח בין בדיקות הדואר. הפקודה בעלת אפשרויות כשל פקודת משגר (פירוט לעיל). ניתן גם לבחור בפקודה שתבוצע בהתקבל הודעה חדשה.

תמונה 7. רכיב בודק הדואר

לשימוש מתקדם ניתן לספק תיבת POP3 על שרת מרוחק אם משתמשים בתחביר הבא: pop3://user:password@server:port אם לא ימולא שדה ה-port יעשה שימוש ב- 110 כברירת מחדל.
יש לשים לב כי אפשרות זאת עדיין ניסיונית בשלב זה. בטרם שימוש, יש לודא כי חיבור האינטרנט תקין משום שכשל בבדיקת הדואר עלול לחסום את הלוח.

מחליף סביבות עבודה גרפי

הלוח מספק שני רכיבים לטיפול בשולחנות עבודה וירטואלים - מחליף סיבות עבודה דמוי CDE, שמציג כפתורים עם שם שלוחן העבודה, ומחליף סביבות עבודה גרפי, שמציג תמונה ממוזערת של שולחן העבודה ואף מאפשר להזיז חלונות בין סביבות עבודה שונות על ידי גרירת החלונות הממוזערים במחליף סביבות העבודה. בעזרת מחליף סביבות העבודה הגרפי ניתן גם לעבור סביבות עבודה על ידי שימוש בגלגלת העכבר.
מחליף סביבות העבודה הגרפי ניתן לקבוע את מספר השורות בהן יעשה שימוש, או הטורים כאשר הלוח במצב אנכי.

תמונה 8. מחליף סביבות עבודה גרפי

כפתורי מערכת

רכיב כפתורי המערכת מציג כפתור או שניים היכולים לבצע פעולות מערכת מיוחדות. הכפתורים עוקבים אחר ערכת הנושא לסמלי הלוח. קיימים ארבע כפתורים זמינים:

נעילה

מריץ את התסריט xflock4 שינסה לנעול את המסך בעזרת xscreensaver או במקרה שזה יכשל xlock.

יציאה

כפתור זה יקפיץ תיבת דו-שיח לסיום הפעלת Xfce.

מידע

כפתור המידע יציג את תיבת הדו-שיח אודות Xfce4.

הגדרות

לחיצה על כפתור ההגדרות תפתח את תיבת מנהל ההגדרות של Xfce, ממנו יש גישה להגדרות כל רכיבי Xfce וחלק מהגדרות המערכת, לדוגמה התנהגות העכבר והגדרות מנשק המשתמש.

תמונה 9. כפתורי המערכת

מפריד

רכיב זה פשוט מוסיף קו מפריד ללוח. אין לפריט אפשרויות לכיוון פרט למיקומו.
יתכן כי יהיה מעט קשה להגיע לתפריט הלחצן הימני של פריט זה בשל גודלו הפיזי של הרכיב.

תמונה 10. רכיב ללא אפשרויות

תפריטי הלוח

למשגרים בלוח יכול להיות משויך תפריט שנפתח בלחיצה על החץ הקטן הסמוך לפריט. מיקומו המדויק של לחצן זה ניתן להגדרה מתיבת הדו-שיח של הגדרות הלוח. ניתן לפתוח את התפריט גם על ידי לחיצה ממוסכת על כפתור המשגר. לאחר השהיה קצרה התפריט יפתח.
יש להשתמש ב-“הוסף משגר” המופיע בראש תפריט לוח כדי להוסיף רכיב חדש, לחילופין ניתן לגרור קובץ בר הפעלה אל פריט זה ממנהל קבצים. כדי להסיר פריט מתפריט לוח יש להשתמש בכפתור ה-“הסרה” בתיבת הדו-שיח של המאפיינים.

תכונה מיוחדת של תפריטי לוח היא יכולתם להיות מנותקים מהלוח ו-“לחיות” בחלון משלהם. כדי להפריד תפריט מהלוח יש ללחוץ על הקו בתחתית התפריט (ניתן לראות זאת בתמונת המסך של לוח ברירת המחדל).
תיבת הדו-שיח של פריט בתפריט נפתחת מידית בלחיצת לחצן העכבר הימני. תיבת הדו-שיח עצמה דומה ביותר לתיבת הדו-שיח של משגרי הלוח.

תמונה 11. תפריט לוח

העדפות הלוח

את תיבת הדו-שיח של מאפייני הלוח ניתן לפתוח הן ממנהל ההגדרות של Xfce 4 והן מתפריט הלחצן הימני של העכבר על אחת מידיות ההזזה של הלוח.

תמונה 12. הגדרות הלוח

מראה

גודל

ישנם ארבעה גדלים זמינים ללוח: קטן, בינוני, גדול וענק. בינוני הוא גודל ברירת המחדל.

כיוון

ניתן לקבוע ללוח של Xfce 4 כיוון אנכי כמו גם את הפרישה האופקית הרגילה.

מיקום התפריט מזנק

אפשרות זו משנה את מיקום הכפתור שפותח תפריט לוח. ניתן לבחור בין - מעל, מתחת, משמאל או מימין לרכיב הלוח לו שייך התפריט.

התנהגות

הסתרה אוטומטית

בחירה בהסתרה אוטומטית תביא לצמצום הלוח לידי סרגל צר. העברת העכבר מעליו תרחיב או הלוח חזרה.

מתקדם

משתני סביבה וקבצים

Xfce משתמש עתה במפרט ה- Basedir כפי שהוגדר על ידי Freedesktop.org לאיתור המידע וקבצי האפיון שלו. משמעות הדבר שמיקומי קבצים יפורטו כנתיב ביחס לסיפריות שמתוארות במפרט.

${XDG_CONFIG_HOME}
ספרית הבסיס הראשונה לחיפוש עבור קבצי אפיון. כברירת מחדל זו מכוונת ל- ~/.config/.

${XDG_CONFIG_DIRS}
רשימת סיפריות מערכת המכילות מידע אפיוני. כברירת מחדל הלוח יחפש ב-${sysconfdir}/xdg/ -בו /etc/xdg/.. הערך של ${sysconfdir} תלוי באופן בו נבנתה התוכנית ופעמים רבות יהיה /etc/ עבור חבילות בינאריות.

<basedir>/xfce4/panel/contents.xml
זהו מיקום קובץ האפיון של ה- xml המתאראת תוכן הלוח ביחס לסריות הבסיס שהוזכרו לעיל.

<basedir>/xfce4/mcs_settings/panel.xml
זהו המיקום היחסי של הגדרות הלוח המקיפות. קובץ זה מנוהל על ידי מנהל ההגדרות ולא על ידי הלוח עצמו.

<basedir>/xfce4/kiosk/kioskrc
קובץ הגדות מצב Kiosk. דוגמה נמצאת בחלק הבא.

<basedir>/xfce4/transparency
הגדרות שקיפות. מידע נסוף ניתן בחלק זה מטה.

אף קובץ אפיון, פרט ל- kioskrc ול- transparency, אינו מתוכנן לעריכה ידנית; למעשה השינויים ישוכתבו אם הם יערכו בזמן שהלוח ומנהל ההגדרות רצים.

מצב Kiosk

ללוח יש עתה תמיכה במצב Kiosk אשר ימנע ממשתמשים לבצע שינויים במאפיני הלוח שלהם. כדי להשתמש במצב זה יש ליצור או לערוך את הקובץ ${sysconfdir}/xdg/xfce4/kiosk/kioskrc.
הדרך הטובה ביותר להסביר את מבנה הקובץ הינה על ידי שימוש בדוגמה. החלק של xfce4-panel בקובץ ה- kioskrc שלך יכול להראות כמו:

[xfce4-panel]
CustomizePanel=%poweruser,foo

קטע זה מאפשר רק למשתמשים בקבוצת ה- powerusers וה- foo להתאים את הלוחות שלהם.

שקיפות

לתשומת לבך - שקיפות עובדת רק עם שרת X שתומך בהרחבה Composite, כמו XOrg>=6.8.0, ושהרחבה זו אופשרה בקבצי האפיון ושמנהל החלונות תומך בה (משמע שעל xfwm4 להיות מהודר עם --enable-compositor).
כברירת מחדל הלוח יהיה שקוף אלא אם אפשרות ההסתרה האוטומטית הופעלה. בעת מעבר עכבר מעל לוח השקיפות תןסר באופן זמני.
באפשרותך ליצור את הקובץ <basedir>/xfce4/transparency אם ברצונך לשנות את ערך השקיפות של הלוח (או של קופסת הסמלים). יש ליצור את הקובץ ולהוסיף שורה עם הנוסח panel=<value> כש- value הוא מספר בין 0 ל- 100. בחירה ב- 0 למעשה מכבה את אפקט השקיפות.
לדוגמה, קובץ הגדרת שקיפות יכול לראות כך:

panel=25
iconbox=0

אודות לוח-Xfce4

xfce4-panel נכתב על ידי ג'ספר הויסמנס (jasper@xfce.org). למידע נוסף ניתן לבקר באתר Xfce.
לדיווח על תקלה או כדי להציע דבר מה בנוגע ליישום זה או למדריך זה יש להשתמש במערכת המעקב אחר תקלות ב- http://bugzilla.xfce.org.
אם יש לך שאלות בנוגע לשימוש או להתקנת ישום זה ניתן להפנותן לרשימת הדיוור של Xfce. דיונים אודות הפיתוח נערכים ברשימת הדיוור xfce4-dev.
xfce4-panel מופץ תחת תנאי רישיון GPL (GNU General Public Liscense) כפי שהם מפורסמים על ידי קרן התוכנה החופשית; גרסה 2 של הרישיון או (לבחירתך) כל גרסה מאוחרת יותר.
עותק של רישיון ה- GNU General Public Liscense אמור היה להיות מצורף לתוכנית זו; אם לא כך, ניתן לכתוב לקרן התוכנה החופשית:

Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

תיעוד_xfce_4.2/הלוח.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0