François Le Clainche
fleclainche@wanadoo.fr

Benedikt Meurer
benny@xfce.org

Jasper Huijsmans
jasper@xfce.org

מדריך זה מתאר את xfce-mcs-plugins גרסה 4.2.0

Copyright © 2004 François Le Clainche
Copyright © 2004 Benedikt Meurer
Copyright © 2004 Jasper Huijsmans

בעיות בתרגום נא לדווח לדותן

הקדמה

מנהל ההגדרות של xfce 4 מספק גישה להגדרות כל רכיבי Xfce 4. חבילה זו מספקת תיבות דו-שיח לשינוי הגדרות התנהגות העכבר, מקלדת ומנשק משתמש (כולל ערכות הנושא). לכל השינויים תהיה השפעה מידית על התנהגות הרכיב הנבחר.

הגדות העכבר

תמונה 1. תיבת דו-שיח הגדרות העכבר

הגדרות לחצנים

ניתן לבחור את הגדרות לחצני העכבר בהתאם להיותך ימני או שמאלי. פעולה זו מחליפה את פעולות הלחצנים הימני והשמאלי.

הגדרות תנועה

תאוצה - מחוון זה מאפשר שליטה קלה על מהירות מצביע העכבר בעת הזזתו.
גודל סף - שולט על הסף (מבחינת מרחק) ממנו מופעלת האצה למצביע העכבר.

גרור ושחרר

ניתן להשתמש במחוון זה לתיקון הסף (מבחינת מרחק) ממנו הסביבה מניחה כי מבוצעת גרירה של פריט בעת הזזתו בעזרת העכבר.

לחיצה כפולה

ניתן להשתמש במחוון זה לבחירת מהירות פעולת לחיצה-כפולה. “נמוכה” משמעותה כי המרווח בין שתי הלחיצות יכול להיות גדול. “גבוהה” משמעותה כי המרווח יקטן.

הגדרות המקלדת

תמונה 2. תיבת דו-שיח הגדרות המקלדת

פרישת מקשים

בחירת סוג קיצורי המקלדת שבו ברצונך להשתמש: Default או Emacs

הגדרות הקלדה

בעת לחיצה ממושכת על כפתור מקלדת, הפעולה המשויכת תחזור אם האפשרות “חזור” נבחרה.
השהיה - ניתן להשתמש במחוון זה לציון מרווח הזמן בין הפעולה הראשונה של הלחצן שנלחץ לבין הרגע בו הפעולה תחל לחזור על עצמה.
מהירות - מחוון זה קובע באיזו מהירות תחזור על עצמה פעולה.

סמן

ניתן לבחור באפשרות “הצג מהבהב” אם ברצונך שהסמן יהבהב בתיבות טקסט.
מהירות - ניתן להשמש במחוון זה למיון מרווח הזמן בין הבהובים.

הגדרות מנשק המשתמש

תמונה 3. תיבת דו-שיח הגדרות מנשק המשתמש

כרטיסית ערכת הנושא

בתיבת דו-שיח זו ניתן לבחור את ערכת הנושא ל- GTK אותה ברצונך לראות מיושמת לסביבה כולה (כל הישומים מבוססי ה- GTK2)

כרטיסית ערכת הנושא של הסמלים

בתיבת דו-שיח זו ניתן לבחור את ערכת הנושא לסמלים אותה ברצונך לראות מיושמת לסביבה כולה (כל הישומים מבוססי ה- GTK2)

גופן

כפתור בחירת הגופן מציג את משפחת הגופנים שנמצאת בשימוש ברגע זה בסביבת העבודה שלך. יש ללחוץ על כפתור זה אם ברצונך לשנות את הגופן ואזי תופיע תיבת בחירת גופן.

תמונה 4. תיבת בחירת הגופן

תיבת דו-שיח זו מאפשר בחירת משפחת גופנים, את סגנונה ואת גודלה בסיוע תיבה לתצוגה מקדימה בתחתית החלון. כל שי לעשות הוא להקיש “אישור” לישום השינוים ולסגור את תיבת הדו-שיח.

סגנון סרגל הכלים

קיימים ארבעה סגנונות לסרגל הכלים כדי לשנות את הפרישה של סרגלי הכלים בישומים תואמים: סמלים (לסמלים בלבד), כיתוב (לכיתוב בלבד), שניהם (סמלים וכיתוב) ושניהם אופקים.

ציור גופנים

בחלק זה ניתן לאפיין את אופן ציור הגופנים. תיבת הסימון הראשונה מאפשרת להפעיל החלקת גופנים, פעולה המיושמת על קצוות תווים ומקנה להם מראה חלק יותר. אם מאופשרת החלקת הגופנים ניתן לבחור בהפעלת הטיה, אופן ציור גופנים המשפר את איכות הגופנים בגדלים קטנים וברזולוציות נמוכות. ניתן לבחור בהטיה מלאה, בינונית וקלה. מעבר לאמור ניתן לבחור בסדר הצבעים התת-נקודתי על ידי בחירה באפשרות “השתמש בהטיה תת-נקודתית” ואחת מארבע השיטות הזמינות להטיה מהבורר, במיוחד יעיל בשימוש במסכי LCD ובמסכים שטוחים.

העדפות התצוגה

תמונה 5. תיבת דו-שיח העדפות התצוגה

הפרדה

כאן ניתן לבחור את ההפרדה ואת תדירות הרענון בהם ברצונך להשתמש בצג הנוכחי.

שינוי גאמה

ביכולתך לכוון את הגאמה של הצג לכל צבע בנפרד בעזרת שלות המחוונים (לאדום, לירוק ולכחול). קיימת אפשרות לתיאום בין שלושת המחוונים כך שהזזת אחד מהם תשנה את הגאמה של כל שלושת הצבעים.

זמינות

לתשומת לבך- הרחבת הצג עובדת רק עם XFree86 >= 4.3.0 וא Xorg >= 6.7.0. בשני המקרים יש לאפשר את XFree86-VidModeExtension ב- Xserver כדי לשנות את הגאמה ואת RANDR יש לאפשר כדי לשנות את ההפרדה ואת קצב הרענון. יש לבדוק את הפלט של xdpyinfo כדי לראות אם ה- Xserver שלך תומך בהרחבות אלו.

אודות תוספות מנהל ההגדרות

חבילה זו נכתבה על ידי אוליבר פורדאן (foutdan@xfce.org), ג'ספר הויסמנס (jasper@xfce.org) ובנדיקט מאורר (benny@xfce.org). למידע נוסף ניתן לבקר באתר Xfce.
לדיווח על תקלה או כדי להציע דבר מה בנוגע ליישום זה או למדריך זה יש להשתמש במערכת המעקב אחר תקלות ב- http://bugzilla.xfce.org.
אם יש לך שאלות בנוגע לשימוש או להתקנת ישום זה ניתן להפנותן לרשימת הדיוור של Xfce. דיונים אודות הפיתוח נערכים ברשימת הדיוור xfce4-dev.
תוכנית זו מופצת תחת תנאי רישיון GPL (GNU General Public Liscense) כפי שהם מפורסמים על ידי קרן התוכנה החופשית; גרסה 2 של הרישיון או (לבחירתך) כל גרסה מאוחרת יותר.
עותק של רישיון ה- GNU General Public Liscense אמור היה להיות מצורף לתוכנית זו; אם לא כך, ניתן לכתוב לקרן התוכנה החופשית:

Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

תיעוד_xfce_4.2/תוספות_מנהל_ההגדרות.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0