גרסאות ישנות

אלה גרסאות מוקדמות יותר של המסמך הנוכחי. כדי לשחזר גרסה מוקדמת יותר יש ללחוץ על הכפתור עריכה ולשמור את הדף.

  • 2008/06/19 18:34 blog:penguin_news:20060730(עריכה חיצונית) (גירסה נוכחית)
  • 2007/04/09 14:10 blog:penguin_news:20060730 – katriel
  • 2007/04/09 13:59 blog:penguin_news:20060730 – katriel
  • 2007/04/08 23:28 blog:penguin_news:20060730 – katriel
  • 2007/04/08 17:29 blog:penguin_news:20060730 – נוצר katriel
blog/penguin_news/20060730.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0