גרסאות ישנות

אלה גרסאות מוקדמות יותר של המסמך הנוכחי. כדי לשחזר גרסה מוקדמת יותר יש ללחוץ על הכפתור עריכה ולשמור את הדף.

  • 2008/06/19 18:34 blog:penguin_news(עריכה חיצונית) (גירסה נוכחית)
  • 2007/06/16 18:55 blog:penguin_news – katriel
  • 2007/06/16 14:53 blog:penguin_news – נוצר katriel
blog/penguin_news.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0