גרסאות ישנות

אלה גרסאות מוקדמות יותר של המסמך הנוכחי. כדי לשחזר גרסה מוקדמת יותר יש ללחוץ על הכפתור עריכה ולשמור את הדף.

  • 2008/06/19 18:34 sidebar(עריכה חיצונית) (גירסה נוכחית)
  • 2007/06/17 22:02 sidebar – katriel
  • 2007/06/17 22:00 sidebar – שוחזר katriel
  • 2007/06/17 09:28 sidebar – katriel
  • 2007/06/14 16:34 sidebar – נוסף תפריט בלוגים katriel
  • 2007/05/30 15:37 sidebar – external edit 127.0.0.1
  • 2007/05/05 17:25 sidebar – katriel
  • 2007/05/05 16:55 sidebar – הוספת קישורים מהירים katriel
  • 2007/04/22 15:38 sidebar – katriel
  • 2007/04/22 15:38 sidebar – נוצר katriel
sidebar.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0