עמודתאריךמשתמשתיאורTags
  המדריכים המקושרים מדף זה נועדו לאפשר למעונינים להתנסות בעולם התוכנה החופשית התחלה קלה …,
  חזרה אל אסופת המדריכים להתחלה קלה עם איזו הפצה להתחיל הקדמה כל ניסיון להפליג בתובנות ו…, ,

RSS Feed: התחלה

tags/התחלה.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0