עמודתאריךמשתמשתיאורTags
  חזרה אל אסופת המדריכים להתחלה קלה מדריך זה סוקר את הפעולות הבסיסיות הדרושות כדי לאפשר כ…,
  dlev1 <dlev1@dlev1.dr-design.co.il> 16.10.2006 היסטוריית גירסאות גירסה 1.0 16-10-2005 xx גירסא רשמית ראשונה פת…, , ,
%2008/%05/%04 %00:%MayEitan Talmiהתקנת והגדרת שרת גיבוי Bacula על גבי דביאן היסטוריית גירסאות גירסה 1.1 23-06-2008 <eitant> גירסה שנ…, , , , ,

RSS Feed: עברית

tags/עברית.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0