עמודתאריךמשתמשתיאורTags
  , , ,
  חזרה אל התחברות לאינטרנט בפס רחב כבלים כל ההפצות (שימוש בתסריט) * ודאו כי מילאתם את הנח…, ,
  ,
  חזרה אל התחברות לאינטרנט בפס רחב כתובות ושמות שרתים אצל ספקי האינטרנט הספק סוג השרת IP …, , ,
  חזרה אל התחברות לאינטרנט בפס רחב בעית הזדהות אם קיבלתם פלט בו מופיעה השורה /usr/sbin/pppd: The…, , ,

RSS Feed: ADSL

tags/adsl.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0