עמודתאריךמשתמשתיאורTags
  חזרה אל התחברות לאינטרנט בפס רחב בעית הזדהות אם קיבלתם פלט בו מופיעה השורה /usr/sbin/pppd: The…, , ,
  השו”ת נבנה על ידי מתנדבים רבים, שהשקיעו שעות רבות בהוספת תכנים, בתיקונים, שיפורים, הגהות…,

RSS Feed: FAQ

tags/faq.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0