עמודתאריךמשתמשתיאורTags
%2007/%05/%02 %03:%MayDotan Kamber, ,
  חזרה אל אסופת המדריכים להתחלה קלה מנדריבה חשוב! לפני הגדרת מקורות חדשים יש להכנס למרכז…, , , ,
  דף זה מוקדש למדריך להתקנת גרסת האביב של מנדריבה 2007, שלבי הגדרה שאחרי ההתקנה ותפעול בסיסי…, ,
%2007/%09/%22 %02:%SepDotan Kamber, ,

RSS Feed: Installation

tags/installation.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0