עמודתאריךמשתמשתיאורTags
  חזרה אל אסופת המדריכים להתחלה קלה מנדריבה חשוב! לפני הגדרת מקורות חדשים יש להכנס למרכז…, , , ,
  חזרה אל אסופת המדריכים להתחלה קלה מדריך זה יסביר כיצד להתקין תוכנות בעזרת מנהלי החבילו…, , , , ,

RSS Feed: Suse

tags/suse.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0