גרסאות ישנות

אלה גרסאות מוקדמות יותר של המסמך הנוכחי. כדי לשחזר גרסה מוקדמת יותר יש ללחוץ על הכפתור עריכה ולשמור את הדף.

  • 2008/06/19 18:34 מדריכים:הקדמה_לתכנות_ברובי(עריכה חיצונית) (גירסה נוכחית)
  • 2008/03/18 21:26 מדריכים:הקדמה_לתכנות_ברובי – ordvori
  • 2008/03/18 21:25 מדריכים:הקדמה_לתכנות_ברובי – ordvori
  • 2008/03/18 20:56 מדריכים:הקדמה_לתכנות_ברובי – ordvori
  • 2008/03/18 20:54 מדריכים:הקדמה_לתכנות_ברובי – ordvori
  • 2008/03/18 20:45 מדריכים:הקדמה_לתכנות_ברובי – נוצר ordvori
מדריכים/הקדמה_לתכנות_ברובי.txt · שונה לאחרונה ב: 2008/06/19 18:34 (עריכה חיצונית)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0